Ayiphenduke imidlalo ezikolo

05 May, 2022 - 00:05 0 Views
Ayiphenduke imidlalo ezikolo

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda
SEKUDLULE iminyaka emibili ezemidlalo zingaqhutshwa ezikolo, okuzenza kubenzima ukufundisa abantwana kakutsha, bengakaqedi izifundo zabo.

Lo ngumbono wenkokheli zenhlanganiso zemidlalo ezikholwa ukuthi sekuyisikhathi sokuba iSports and Recreation Commission (SRC) ivumele izikolo ukuthi ziqalise imincintiswano.

Imidlalo ezikolo yacina ukwenziwa ngomnyaka ka2019, yavalwa ngoba kuvikelwa ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19. Ngomnyaka ka2021, ezemidlalo zanikwa imvumo yokuqhubeka kodwa izikolo zacetshiswa ukuthi zime kancane.

Okwamanje, izikolo ezizimele zodwa, sezicele iSRC ukuthi izivumele ziqhube imincintiswano. Izikolo lezi kubikwa zinikeze iSRC izinqumo zokulandela imithetho yokwenqabela iCovid-19 njengokuphawulwe yinhlanganiso yeWorld Health Organisation.

Isikhalazo lesi sithinte iSRC esibike ukuthi layo iphathekile ngokuhlolisisa indlela eyiyo engasetshenziswa ukuze izikolo ziqhube imincintiswano kukhangelwa futhi lokuthi abantwana bavikelekile.

 

Lokhu kuza ngesikhathi izikolo ziqale ithemu yesibili yezifundo. Ithemu le ngeyezemidlalo yebhola ebalisa inguqu, ukuqaga, i-volleyball, handball leminye.

ISRC ithe iyazi ukuba ku-new curriculum, ezemidlalo zakha ingxenye enkulu yemisebenzi engenziwa ngabafundi ngemva kokuqeda isikolo.
Ekhuluma lephephandaba likazulu, uMartin Dururu ongomunye wezikhulu zeSRC uveze ukuthi kulemizamo eyenziwayo ukuze kubuyiswe imidlalo yezikolo ngethemu le.

“Udaba lwemidlalo yezikolo kusobala ukuthi luyinkinga. Njenge-SRC sizamile ukukhuthala saxoxisana logatsha lwabatsha lolwezemidlalo,” kutsho uDururu.

“Sikhuthaza ukuthi kuxoxiswane logatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuze inengi lemidlalo yezikolo ivunyelwe ukuthi iqale.

UDururu uthe iSRC ilesiqinisekiso sokuthi ezemidlalo zizaphenduka ukuze kube lula ukulungiselela iqembu lesizwe elizakuya kumncintiswano wamaYouth Games ngoNcwabakazi.

Uthe kuyabajabulisa ukuthi ezinye izikolo ezizimele zodwa sezikhuluma le-SRC.

Share This:

Sponsored Links