Ayalimeka amatamatisi ngesikhathi somqando

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ayalimeka amatamatisi ngesikhathi somqando Amatamatisi

uMthunywa

Listen Ndlovu
AMATAMATISI ayalimeka ngesikhathi somqando loba nje abalimi abanengi bethandabuza ukuwalima ngalesisikhathi.

UNkosazana Nobuhle Mlotshwa ongumlimi eRangemore ubike ukuba loba umqando uhlasela amatamatisi akutsho ukuba akusamelanga alinywe.

“Amatamatisi alakho ukuphanjaniswa ngumqando kodwa lokhu akutsho ukuba akusamelanga alinywe kokuphela.

Abanengi abenelisa ukuthola ama-green house babawasebenzise ukuvikela izilimo ngesikhathi somqando.

“Ukulima amatamatisi ngesikhathi somqando kuhle ngoba aba lomkambo omkhulu ngoba ayabe edingakala kakhulu, okunye njalo umlimi uzilethela inzuzo enhle ngasolesi isikhathi,” kutsho uMlotshwa.

“Abalimi abanengi bayesaba ukulima amatamatisi ngesikhathi somqando ngoba ayatshazwa.

Okuhle ngokulima amatamatisi kuqanda yikuthi kukalutshwana ukuthi abanjwe yimikhuhlane.

Imikhuhlane ehlasela amatamatisi ithanda isikhathi sokutshisa lesezulu.

Ubike njalo ukuthi umlimi okudingakalayo nje yikuthi avikele amatamatisi akhe emqandweni.

“Umlimi kumele avikele amatamatisi akhe ekutshazweni ngokubasa umlimo kube lentuthu ezadlula phezu kwezilimo zakhe.

Indlela le ivikela ukuba umtshazo ungahlali esilimeni samatamatisi,” kutsho uMlotshwa.

Share This:

Sponsored Links