Uncategorized

Awomile amadamu akoBulawayo

31 Jan, 2023 - 11:01 0 Views
Awomile amadamu akoBulawayo

uMthunywa

Judith Phiri

KUZAQHUBEKA ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo njengoba amanzi asemadamu akulelidolobho elokhu ephansi kakhulu, lanxa izinga lamanzi kwamanye amadamu elizweni liqansile lafinyelela isilinganiso se-84,9 ekhulwini.

Umbiko ovela kuZimbabwe National Water Authority (Zinwa) uveza ukuba amadamu abalisa uMzingwane, Insiza, Lower lo-Upper Ncema alamanzi aphansi loba izulu lisina kulezi insuku.

IZinwa ibika ukuba mhlaka 27 Zibandlela, amadamu la abelamanzi angaphansi kwesilinganiso sengxenye ekhulwini. I-Upper Insiza ithwele amanzi angu-39, 7 phesenti, Lower Ncema (25, 2), Mzingwane (4,1) le-Upper Ncema (2,8).

Amadamu eNsiza, Antelope, Mtshabezi kanye leZhovhe akusilinganiso samatshumi amahlanu. Esabelweni seMatabeleland North, amadamu angaphansi kweGwayi agoqela iBubi-Lupane, Ngwenya, Insukamini, Pollards, Khami kanye le-Exchange agcwele phezulu kwamatshumi amahlanu lanhlanu ekhulwini.

Isikhulumi seZinwa uNkosikazi Marjorie Munyonga uthe ukuna kwezulu kundawo ezinengi elizweni sekungezelele amanzi emadamu athile.

Amadamu okubikwa asegcwele abalisa iChivero, Mwenje, Masembura, Biri, Exchange, Rufaro, Arcadia, Rusape leWenimbi.

“Kusukela mhlaka 27 Zibandlela 2023, isilinganiso sezinga lamadamu ezweni seliqanse lafinyelela ku-84,9 phesenti, okuveza ukuba kuzakuba lokuthuthuka kumsebenzi wokuhambisa amanzi emadolobheni kunye lakundawo ezilima ngokuthelezela.

“Inani lamadamu agcwalayo lachithayo liyakhula. Amadamu asegcwele futhi asechitheka agoqela iChivero, Mwenje, Masembura, Biri, Exchange, Rufaro, Arcadia, Rusape leWenimbi. Kodwa-ke lanxa izulu lisina amadamu afana leMzingwane leUpper Ncema asephansi kakhulu,” kutsho uNkosikazi Munyonga.

Uthe ngaphandle kokuqansa kwezinga lamanzi emadamu, iZinwa iqhubekela phambili ikhumbuza abantu ukuthi balondolozwe amanzi.

UNksz Munyonga uthe abalimi labanye abasebenzisa amanzi aluhlaza abahlose ukukha amanzi emadamu eZinwa ngesizini ezayo yokulima ngokuthelezela,  bacetshiswa ukuthi baqale ukuvuselela loba ukuthola izivumelwano zokudonsa amanzi.

Share This:

Sponsored Links