Asivundiseni emasimini ethu ngomlotha

15 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Asivundiseni emasimini ethu ngomlotha Emasimini

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isixwayise abalimi ukuthi basebenzise umlotha njengomvundiso emasimini abo ngoba uyasebenza njengomquba ukuvundisa umhlabathi emasimini ukuze izilimo zenze kuhle.

UMnumzana Dumisani Mbikwa oyingcitshi kwezokulima njalo engumqondisi kunhlanganiso le esabelweni seMatabeleland North, uxwayise abalimi ukuthi basebenzise umlotha emasimini abo ukuze izilimo zikhule kuhle.

“Balimi nxa lingasebenzisa umlotha liyenelisa ukuthola isivuno esihle ngoba umlotha uyavikela izilimo emikhuhlaneni etshiyeneyo. 

Agritex

“Umlotha uqakathekile kakhulu emasimini ngakho sikhuthaza abalimi ukuthi bawusebenzise njengefethilayiza loba njengomuthi ezilinyweni ngoba isawudo elisemlotheni liyabulala izibungwana ezihlasela  izilimo emasimini.

“Umlotha uyancedisa umhlabathi ukuthi ube lobumunyu, njalo umlotha uyaphangisa ukusebenza emhlabathini ikakhulu umlimi engawuthatha ahlanganise lomquba we-compost kuba ngumquba omuhle kakhulu, ohlala isikhathi eside emhlabathini,” kulandisa uMnu Nyoni.

Uphethe ngokuthi ukusebenzisa umlotha kuyasiza kakhulu kuzindleko zomlimi ngoba nxa esesebenzise umlotha kuyabe sokungasela ndingeko yokusebenzisa ifethilayiza. Uthe umlimi uyabe sezathanga ifethalayiza elingeneyo.  

“Balimi nxa selifakile kumbe selivundise umhlabathi wenu ngomlotha, kuyabe kungasadingakali ukuthi lingene ezikhwameni zenu lithenga ifethalayiza. Ngokusebenzisa umlotha nje wodwa liyenelisa ukuthola isivuno esihle kakhulu emasimini enu,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links