Asithuthukiseni ulimi lwethu

14 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo besixoxisana ngokuhlinzwa kwenkomo, indlela ezilandelwayo ukuze sizithole sesileqatha lenyama esitsheni.

Sibuye njalo sabuzana ngezitho ezithile kumbe inyama ethile esiyithola lapho inkomo nxa isithe yahlinzwa. Akesikhangele ndawonye impendulo zemibuzo yokuhlinza esixoxe ngazo kuviki ephelileyo.

1. Nxa uhlaba inkomo uyihlaba emahlabankomo.

2. Nxa usudabula uqala entanyeni lapho okusikwe khona ubilo kuze kuyefika emsileni. Besekudatshulwa imilenze lemikhono.

3. Nxa uhlahlela uqala ngokukhupha amangqina kulandela imikhono.

4. Ithambo lapho okuhlangana khona imikhono sithi yisankala.

5. Leli lithambo lapho okuxhumana khona imilenze sithi yisinqe.

6. Umhlambulo yinyama esentanyeni.

7. Inyama elijwabu eyehlukanisa amaphaphu lenhliziyo kwezinye ezangaphakathi  kuthiwa luvalo.

8. Umsindampisi uficakala lapho okuhlangana khona intamo lenhloko.

9. Impundu yinyama yesibindi.

10. Ezangaphakathi zigoqela amathumbu, ulusu, isibindi, izinso lenhliziyo.

11. Ngesigogo senkomo singenza isitorobho sokubopha isipane senkomo.

12. Ukanethwa wamakhosikazi yinyama yesifuba edliwa ngamakhosikazi.

13. Amantshontsho ngamaqatha akhutshwa ahlanganiswe nje kuphiwe abahlinzileyo.

14. Umthala usikwa eluswini.

15. Ubende yinyama kukanti ububende ligazi eliphekiweyo.

Share This:

Sponsored Links