Asithuthukiseni ulimi lwethu

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

KESIPHINDELE njalo kusifuyo sesintu esiyiso esichaza ubudoda esithi thina indoda yindoda ngenkomo zayo.

Lesi sifuyo siqakathekisiwe kukanti lalapho inkomo ihlatshwa ayiphongukudunyelwa nje njengenkukhu, ilendlela yayo elandelwayo kukanti lowo ongenelisiyo vele ngeke ayihlabe loba ayihlinze.

Inengi lethu sibona ngenyama sithengiswa emabhutsha.

Ake sihlinze ndawonye lapha

1. Nxa uhlaba inkomo uyihlaba e…..

2. Nxa usudabula uqala e……

3. Nxa uhlahlela uqala ngokukhupha …..

4. Ithambo lapho okuhlangana khona imikhono libizwa yokuthi …..

5. Lelithambo lapha okuxhume khona imilenze sithi….

6. Umhlambulo yinyama ese….

7. Inyama elijwabu eyehlukanisa amaphaphu lenhliziyo kwezinye ezangaphakathi sithi…..

8. Umsindampisi uficakala lapha okuhlangana khona i…… le…..

9. Impundu yinyama…..

10. Ezangaphakathi zigoqela….

11. Kuyini okungenziwa ngesigogo senkomo…..

12. Ukanethwa wamakhosikazi yinyama…..

13. Kuyini amantshontsho

14. Inyama okuthiwa ngumthala isikwa ngaphi?

Share This:

Sponsored Links