Asithuthukiseni ulimi lwethu

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SIYAQHUBEKA sisizana ngokusetshenziswa kolimi oluqondileyo ukuze lasemhlolisweni  senelise ukubhala okuqondileyo sithole  imiklomelo ephezulu. Izikhathi ezinengi sijayele ukudinga impendulo yebala elithile kumbe ukuletha ingcazelo yamagama athile. 

Kuleliviki silethe ingcazelo thize emutshweni okwakho yikuletha lelo gama elimele yingcazelo.

A. Bhala imitsho elandelayo usebenzisa igama elilodwa endaweni yamagama abhalwe adwetshelwa umzila ngaphansi:

1. Basiphe inyama yenkomo ezifeleyo.

2. Uyihlo kuthiwa uthethe abafazi abanengi.

3. Ungiphe inyama ebisilempetshwana ezincane.

4. Simnandi isitshwala samabele akhitshwe emgodini.

5. Umama uyekukha amakhomane emasimini.

6. Kade besidla ulusu lwenkomo oluluhlaza.

7. Umntwana lo uthanda ukukhala.

8. Kade sisosa umumbu osuwomile.

9. Emtshadweni abantu  bakhupha izipho.

10. Bebehlakulela amabele azimilele ezindimeni zamabele asavunwayo.

11. Ubaba ufake intanga zombhida emhlabathini.

12.UThando uthanda ukuqala abanye.

13. Izolo bebebutha amabele emasimini.

14. Ngiyakuzonda ukwehlukanisa umumbu leziqu zawo.

Share This:

Sponsored Links