Asithuthukiseni ulimi lwethu

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SIYAQHUBEKA sisizana ngokusetshenziswa kolimi oluqondileyo ukuze lasemhlolisweni  senelise ukubhala okuqondileyo sithole imiklomelo ephezulu. Izikhathi ezinengi sijayele ukudinga impendulo yebala elithile kumbe ukuletha ingcazelo zamabala athile. 

Kuleliviki silethe ingcazelo thize emutshweni, okwakho yikuletha lelo gama elimele yingcazelo.

A. Bhala imitsho elandelayo usebenzisa ibala elilodwa endaweni yamabala amnyama:

1. Basiphe inyama yenkomo ezifeleyo.

2. Uyihlo kuthiwa uthethe abafazi abanengi.

3. Ungiphe inyama ebisilempetshwana enzincane.

4. Simnandi isitshwala samabele akhitshwe emgodini.

5. Umama uyekukha amakhomane emasimini.

6. Kade besidla ulusu lwenkomo oluluhlaza.

7. Umntwana lo uthanda ukukhala.

8. Kade sisosa umumbu osuwomile.

9. Emtshadweni abantu bakhupha izipho.

10. Bebehlakulela amabele azimilele ezindimeni zamabele asavunwayo.

11. Ubaba ufake intanga zombhida emhlabathini.

12. UThando uthanda ukuqala abanye.

13. Izolo bebebutha amabele emasimini.

14. Ngiyakuzonda ukwehlukanisa umumbu leziqu zawo.

Share This:

Sponsored Links