Uncategorized

‘Asibunandi benyama yenja’ … Indoda ifuya izinja zokudla

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
‘Asibunandi benyama yenja’ … Indoda ifuya izinja zokudla UShadreck Mwanza

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
NGESIKHATHI lapho inengi labantu emadolobheni likhala ngokudula kwenyama emabhutsha kulendoda ethi ayiluboni loludubo ngoba yona izifuyele izinja okuyisitshebo esimnandi kakhulu ukwedlula inyama yenkomo.

Indoda le uShadreck Mwanza eyisizalwane seZambia eyaziwa kakhulu ngokuthi ‘‘Mnyaguza’’ ohlala ku7919-16 eSizinda koBulawayo kubikwa uhlinze inja wayipheka omakhelwane bekhangele mhlaka 4 Ntulikazi.

UMnyaguza uveze ukuthi ufuye izinja ezinengi endaweni yeSezhube kanye leSawmills eNyamandlovu.

Omunye umakhelwane okhulume loMthunywa okhethe ukubizwa ngokuthi nguMoyo nje kuphela uthe uMnyaguza wabulala wahlinza inja wayipheka bekhangele.

“Mina kangizwanga ngelikabathi kodwa ngazibonela ngawami amehlo uMnyaguza ehlinza, inja eyipheka andubana ayidle.

“Sathi simbuza ukuthi kungani esidla inyama yenja wathi imnandi kakhulu ukwedlula inyama yenkomo,” kutsho uMnu Moyo.

Omunye njalo umfakazi okhethe ukubizwa ngokuthi James Ncube uthe yena kaboni lutho olubi ngokwenziwe nguMnyaguza ngoba inyama yenja ingcono kuleyenkomo ngoba kayila mkhuhlane.

“Inyama yenja ingcono kakhulu kuleyenkomo ngoba kayilamikhuhlane efana labo-gout. Mina angiyidli kodwa ngokwazi kwami kumele siyidle sitshiyane leyenkomo ngoba ilemikhuhlane eminengi. Inja kayila mikhuhlane ngitsho,” kutsho uNcube.

UMnyaguza ebuzwa ngalokhu uthe akumangalisi ukubulala udle inja.

“Ukubulala into abantu beyikhangele yikho okwethusa abantu kodwa ukubulala inja kufana nje lokuzibulalela inkomo.

“Inja mina ngiyithatha ingumdlwane ngiyifuye okweminyaka emibili besengiyidla. Yinyama engadliwa yimuli yonke njengenyama yembuzi loba eyenkomo.

“Akukho okulahlwayo ngaphandle kwesikhumba, ezangaphakathi lazo zimnandi njengezinye imihlobo yenyama, kawudingi lamafutha ngoba ilamafutha ayo,” nguMnyaguza lo.

Ebuzwa ukuthi uyipheka njani uthe inyama le ungayipheka ngendlela othanda ngayo.

“Inyama yenja uyaziphekela nje ngendlela othanda inyama iphekwe ngayo. Ungayixhwathisa, ungayikhanzinga loba uyipheke ngezinye indlela kodwa engingakutsho yikuthi imnandi okunye, ungaziluma lolimi. Kayifuni kudliwa isingumhwabha, kumele idliwe incwaba.

“Le engisanda kuyiqeda ngayibulala mhlaka 4 Ntulikazi ngiyidle iviki eyodwa, ngikhuluma nje kayisekho sengiyiqedile,” kuphetha uMnyaguza.

Imizamo yokukhulumisana labe SPCA yehlule.

Share This:

Sponsored Links