‘Amaxhakela kawalahlwa’

23 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
‘Amaxhakela kawalahlwa’

uMthunywa

Musa Janga
Abantu abanengi bavame ukuthi nxa esivandeni sabo sokulamaxhakela amanengi baswele lokuthi bawase ngaphi baze bacine bewalahla.

Ababona ngezenhlayelo eFarm and City Centre bathi amaxhakela alakho ukunika umuntu imali enhle kungakho ke akusikho ukuthi kumele alahlwe ngaso sonke isikhathi.

Intatheli kaMthunywa ixoxe loNkosazana Semuliwe Sibanda we Farm and City Centre obikele iphephandaba likazulu ukuthi abantu abanengi sebebona kungcono ukuthi bathenge amaxhakela avele semakhudlwana kulokuthi bathenge inhlanyelo engakawuzwa umhlabathi.

“Abantu abanengi sebebona kungcono ukuthi bathenge amaxhakela asevele sekhulile aseke ezwa umhlabathi ngoba aphanga abambe njalo aphange akhule”, kuchaza uNkszn Sibanda.

Omunye njalo othengisa amaxhakela la eFarm and City Centre ubikele uMthunywa ukuthi amaxhakela ayindlela yokulima equmelayo.

Kulokuthi uqale ufake inhlanyelo ikhule ubusuzayilima ke kuhle kuthatha isikhathi eside kulokuthi umuntu azithengele amaxhakela.

Ubuye watsho futhi ukuthi kulemihlobo yemibhida evuma kakhulu emaxhakeleni enjenge viscose yona okubikwa ilebhizimusi enhle kakhulu.

Okunye njalo okulimeka kuhle yi-beetroot lehanyanisi.

“Kuleminye imihlobo yemibhida engavumi kuhle nxa kungamaxhakela efuna kuyinhlanyelo ngokwayo kodwa imibhida enjenge viscose le spinach kanye lokunye njengama beetroot lehanyanisi kuyavuma sibili ngakho yikho okuletha imali enhle,” kutsho uNkszn Sibanda.

Uqhubekele phambili esithi kudala ibhizimusi leli lalingahambi kuhle kungoba abantu babengelalo ithemba emaxhakeleni kodwa besethemba inhlanyelo ngokwayo. Kuthe ngokuya kwesikhathi bacina sebelalo ulwazi ngawo njalo sebenanzelele ukuthi ayenza umsebenzi ubelula njalo uphangise ngakho sokulibhizimusi enhle kakhulu.

Ubuye wakhuthaza abantu abalezivande zemibhida ukuthi nxa imibhida yabo isilamaxhakela amanengi, bengawalahli ngoba sengabalethela imali enhle.

“Engingakukhuthaza ebantwini abelezivande zemibhida yikuthi amaxhakela awalahlwa, sungazenzela imali yakho enhle ngawo”, kuphetha uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links