Amaxhakela ayabulala imibhida

27 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Amaxhakela ayabulala imibhida

uMthunywa

Musa Janga
Abalimi bemibhida bacetshiswa ukuba bengekeli imibhida yabo isiba lamaxhakela amanengi ngoba lokhu kucina kubulala ukukhula kwayo.

UNkosazana Bayethe Sibanda ongumlimi wemibhida ubike ukuthi umbhida ukhula kuhle nxa ungakhitshwa amaxhakela.

“Nxa ungumlimi wemibhida kumele uyinakekele kuhle ukuze ikhule ngendlela. Ukunakekela imibhida kugoqela ukuyithelela, ukuhlakulela, ukuyivikela ezibungwini lemikhuhlaneni kanye lokukhipha amaxhakela okuyiwo ayenza ingakhuli kuhle. Amaxhakela aphambanisa imibhida ekutholeni amanzi kanye lokudla emhlabathini.

“Eminye imibhida icina isiba lamaxhakela amanengi kakhulu okucina kubangela ukuthi imibhida yakhona ife kodwa ungakhuthalela ukukhipha lawo maxhakela umbhida usala utshaywa ngumoya.

“Lanxa uthelela amanzi ayangena azwele njalo agcineke kodwa lokhu ngeke kwenzakale nxa umlimi etshiya imibhida yakhe ilamaxhakela amanengi,” kulandisa uNkszn Sibanda.

Ubuye wathi kunengi umlimi angakwenza ngamaxhakela.

“Amaxhakela ayathengiseka, ungatsheba ngawo kumbe uncede abanye abangela mbhida ukuthi balime ngoba ukuwekela elapho nguwe ozibulalela ibhizimusi lakho ngokufelwa yimbhida,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uphethe ngokuthi kwesinye isikhathi lokhu kwenziwa yibuvila.

“Ubuvila abubhadali, umlimi oqotho kumele akhuthalele umsebenzi wakhe abone ukuthi izilimo zakhe zikhula ngendlela eqondileyo ukuze laye ibhizimusi lakhe liphumelele.

“Akumelenga ukuthi nxa ungumlimi uvilaphe, asinakekeleni imibhida yethu siyisize ngokukhipha amaxhakela lawa aphambanisa ukukhula kwayo,” kuphetha uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links