Uncategorized

Amashabhini bhe eMbembesi…Kuganyulwe abangu-5 ngempelaviki

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Amashabhini bhe eMbembesi…Kuganyulwe abangu-5 ngempelaviki Induna uDumisani Ndondo

uMthunywa

Ethel Ncube
IZAKHAMIZI zika Wadi 3 eMbembesi zikhalaza ngokwanda kwamatshabhini kulindawo osokubangela ukuthi kudalwe amacala amanengi khepha ngempelaviki edluleyo kucine kuganyulwa abantu abathathu.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Keke Mtambo uveze ukuba abantu sebethwele nzima ngokwanda kwamatshabhini kulindawo lapho abantu abanatha khona bacine bengasazazi.

“Njengezakhamizi sikhalaza ngokwanda kwamatshabhini endaweni yethu osokubangela lokuthi kudalwe amacala atshiyeneyo ngenxa yokuthi abantu bayabe bedakiwe. “Sokuhlala kuganyulwana kokuphela ngamahloka langamabhemba okwenza thina njengezakhamizi sihlalele evalweni.

Asiselakho ukuthula emphakathini ngenxa yalamatshabhini amila yonkindawo. Abantu banatha kakhulu bathi sebedakiwe bacine besilwa kulinyazwane.

“Kade sazama ukuba avalwe kodwa abanikazi bakhona abafuni lakuyizwa leyondaba. Abafana bayanatha izipatalala badakwe. Bangadakwa sokuvuka umsindo kulwiwe pho indawo enjalo isahlaleka,” kubika uMnu Mtambo
Uqhubekele phambili waveza ukuba imisebenzi yamatshabhini isidilize lemizi eminengi.

“Mina ngivele ngizitshonela ngisebenza emasimini isikhathi esinengi kodwa engake ngakubona ngelinye ilanga kuhlasimulisa umzimba obaba sebephelela khonale ekunatheni umuntu ahambe ayelala khona aphenduke ekuseni ngokunjalo yikho sisithi abavale lababantu izitolo zabo zotshwala bayala,” kuveza uMnu Mtambo.

Intatheli iphinde yaxhumana lomunye wabomama abahlala kule indawo owesabe ukuba kuvezwe igama lakhe ngoba esesabela impilo yakhe lomtshado wakhe oveze ukuba obaba sebephelela khona.

“Ubaba uhamba khona emini uyaze uyembona ngelanga elilandelayo kusasa ekuseni uzame ukubuzisisa ukuthi kuhambe njani athembise ukukuxotsha kumbe ukukutshaya. Lapho abanatha khona kulamantombazana ayabe evele ebalindile ukuthi azimisamise kubo ukuvele nje bawele ekhaya akusabuywa.

“Njengabomama silesikhalazo ngamashabhini kawavalwe lathi sibe lokuthula ezindlini zethu sizama ngamandla onke ukuthi avalwe imizi ingakachitheki kodwa kuyehlula uthando asisalutholi kubobaba sebehlala bengekho emakhaya,” kuchaza umama lo.

UMthunywa ukhulumisane lenduna yakule indawo uNduna Dumisani Ndondo ovumileyo ukuba amashabhini akhona kule indawo njalo omama sebelethe isikhalazo labo ngawo.

“Amashabhini akhona njalo sizama ukulwisana lawo ukuthi avalwe. Ngikhuluma khathesi kulabantu abahlanu abalaliswe esibhedlela ngemva kokuba abantu begamulene ekunatheni emashabhini la njalo okwakhathesi amashabhini lawa mahlanu esigabeni.

‘Sesizamile ukuba sisebenzisane lamapholisa ukuba balandelele amashabhini lawa kodwa ubunzima abalabo yikuthi enkambeni abalamota yokubhoda bezama ukuvimba amashabhini. Usobhuku uke wahlala phansi labanikazi bamashabhini ebabonisa ukuba kabavale kodwa bamphendula bathi yindlela yokuthi baziphilise njengoba bengelamisebenzi.

Esikuzamayo yikuthi kwakhiwe amabhizimusi amatsha abantu bazame ukuthengisa kumbe ukwakha amabhizimusi abo kulokuthi bavule amashabhini. Omama labo balethile isikhalazo sabo ngokuthi amashabhini asephazamisa imizi yabo obaba sebephuza ukubuya emakhaya konke lokhu sizama ukuthi sikulungisise,” kuphetha induna uNdondo

Share This:

Sponsored Links