Amaqembu kasamfuni uMavis Gumbo

22 Dec, 2014 - 08:12 0 Views
Amaqembu kasamfuni uMavis Gumbo uMavis Gumbo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
AMAQEMBU enguqu yabomama koBulawayo asetshele uMavis Gumbo ukuthi angazihluphi ngokudinga amavoti abo ngoba asoke amkhethe ukubangumgcinisihlalo futhi.

UGumbo ubekhokhela  inguqu yamantombazana kunhlanganiso yeZimbabwe National Women’s Football okweminyaka emine edluleyo.

Iziphathamandla zamathimu la, akumhlubulo ongezansi yelizwe, athe asediniwe ngezithembiso zamanga ezivela kuqula ebelikhokhelwa  nguMavis Gumbo.

INew Orleans, In Line Academy, Burrow Jets, iHwange Ladies lamanye amathimu aphuma eGwanda laseFilabusi avumelane lokhu abopha isinqumo lesi.

UMthunywa ukubika ngokugcweleyo ukuthi amathimu la abhejele ukumkhipha uMavis Gumbo ebukhosini.

Amathimu la acabange ukukhetha uMiriam Sibanda ukuthi athathe isihlalo. UMiriam nguNkosikazi kaNkululeko Sibanda ongumaqhuzu weBlack Mambas.

Isizatho sokuxotsha uGumbo ngesokuthi inguqu yamantombazana iqede isizini ka2013 kungelamidlalo kodwa kulemali evela kunkampani yeMarange Resources.

“Okunje akukaze kwenzakale kwezenguqu. Kambe singaqeda isizini iligi ingadlalwa? Inkokheli ebesilazo siphazamise ingqubekela phambili yomdlalo. Umuntu wonke uyazi ukuthi kwakulemali evela eMarange [Marange] kodwa asizange sibone ukuthi yasebenzani,” kubika uNkanyiso Bhebhe umgcinisihlalo weNew Orleans.

Amanye amathimu ayengezelele ngokuthi izithembiso zequla likaMavis Gumbo azigcwalisekanga njalo abaselathemba ukuthi kuzabangcono.

“Okumele sikwenze yikutshintsha i-executive sifake uMiriam Sibanda. Sesidiniwe ngokusekela abantu abasuka bekhohlwe ukuphakamisa amantombazane. Sesathenjiswa okunengi okungazange kwenzakale.

“Mhla sivota, asifuni ukukhetha umuntu ozakhuluma amanga. Sifuna inkokheli elobuntu njalo engasoze ikhohlwe amathimu lokuqakatheka komdlalo,” kubika uSamu Sibanda omele inguqu yamantombazane owaziwa kakhulu
Okwamanje akulangitsho leqembu elilodwa eselibhadele imali le loba ilanga lokucina bekungoLwesihlanu lweviki ephelileyo.

Amathimu amane ahlelwe ukuthi adibane kuma-playoff la ukuze kudingwe le ezanqoba iphumelele ukudlala kuligi ephezulu eyeMarange Resources Women Super League. Amaqembu okumele adlale abalisa iMucheke, iChipembere, iAuckland leHwange Ladies.

Iphephandaba likazulu lixhumane lamathimu la, kwavela ukuthi bekunzima ukuthi akhiphe i$700 efunwa zinkokheli zeligi.

Amaqembu la athe i$700 inengi kakhulu njengoba inengi labo lingelasekelo lwemali.

“Kumele sibhadale, akulanto ebesingayenza. Kubenzima ukuthi sikhiphe imali le. Yikho phela imidlalo yama-playoff  la idluliselwe phambili.

“Kulamanye amathimu angazange ezihluphe ngokukhonona ukuthi imali le inengi kakhulu. Aluba bakhalaza kulesikhathi, ngabe yehliswa limali,” kutsho esinye isikhulumi senye ithimu esale ukuqanjwa igama.

UWeekly Mwale umqondisi wezokuqeqetsha kuqembu leHwange Ladies uthe eyakhe ithimu yabhadala kodwa imali e inengi kakhulu.

“Siyazwisisa ukuthi kumele kusebenze imali kunkundla esizadlala kuzo, kodwa imali le ibinengi.

“Inguqu yamantombazana isakhula kuleli njalo akulamali enengi etholwa ngamathimu. Sidinga imali nsukuzonke kodwa akulalutho esilutholayo. Besicabanga ukuthi iMarange Resources izakhipha imali yonke,” kutsho uMwale.

Umgcinisihlalo wenguqu yamantombazana eNkabazwe uTamba Munemo uthe iZifa yiyo eyabatshela ukuthi babhadalise amathimu i$700.

“Thina sasivumelane ukuthi amathimu akhiphe i$200 ngoba sisazi ukuthi abhekane lodubo lwemali. Ngemva kwalokhu, iZifa yasitshela ukuthi sikhweze siye ku$700. Lathi kwasethusa kodwa kwakungelanto esingayenza.

Imizamo yokuxhumana lomaqhuzu weZifa uJonathan Mashingaidze izolo yehlule, iwofisi yakhe ibiphethe isithi usemhlanganweni.

Share This:

Sponsored Links