Uncategorized

Amanina emkambo abhuqana ebanga umthengi

16 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Amanina emkambo abhuqana ebanga umthengi

uMthunywa

Joel Ndlovu
ZIPHANDLWE lubhuqu izakhamizi zelokitshini leNkulumane koBulawayo ngemva kokuba amanina amabili athengisayo edonsane ngenwele bebanga umthengi ngoMgqibelo odluleyo.

Amanina la, uNkosazana Samukeliso Banda loNkosazana Portia Maswera bagiqane kwaba luthuli bebanga ikhasimende.

Umfakazi owayekhona amanina la esilwa, uMnumzana Trevor Dlamini uthe isisusa sendaba saba yikuthi kwafika ikhasimende ifuna ukuthenga unamunede yabuza uBanda intengo waqamba uMaswera yena waseqamba encinyane kulaleyo eyayiqanjwe nguBanda.

“Umthengi wafika wabuza inamunede ye-Mountain Dew ukuthi yimalini kuBanda, wathi iyi$25 bond. UMaswera uthe ebona ukuthi umthengi uyayisola intengo wasesithi angamthengisela nge$15 bond kanti yayisiwuchithile umuthi inkonyane nanko phela uBanda wahle wathi lothu ngapha ethetha ethi uthathelwe umthengi.

“UMaswera waphendula esithi yena wehlise eyakhe impahla kungakho nxa uBanda elenkinga laye kehlise okwakhe. Ngokuzwa lokho uBanda wahle wadonsa uMaswera ngenwele andubana alandelise ngempama wayawela emgelweni,” kutsho uMnu Dlamini.

Uqhubekele phambili esithi uMaswera wathi evuka lapho laye waziphosa izibhakela kwaba nzima.

Kubikwa ababili laba baze balanyulwa ngabanye abathengisayo.

UMthunywa wenelise ukukhuluma loMaswera yena othe wayengelanjongo yokulwa loBanda kodwa wayezivikela.

“Mina ngangehlise okwami ngoba ngilesizatho, yena uBanda kuyini okwenza wazonda njengoba ngangingathengisi okwakhe, ngangithengisa okwami.

“Ukulwa ngangingafuni kodwa kwakumele ngizivikele lami,” kutsho uMaswera.

Share This:

Sponsored Links