Uncategorized

‘Amandla ami ngiwathatha kuMamlambo’

17 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
‘Amandla ami ngiwathatha kuMamlambo’ uFanyana Hlongwane loMamlambo

uMthunywa

UYINYANGA eyaziwayo elokitshini ahlala kulo njalo useleminyaka edlula engu-30 encedisa abantu.

UFanyana Hlongwane useveze ukuthi amandla akhe uwathatha ngaphi. “Amandla ami ngiwathatha kuMamlambo,” utsho njalo.

Inyanga le edume ngokuthi nguDr Ngaka Fanyana ovela eHammanskraal eTshwane, uthe ulaboMamlambo abathathu endlini yakhe.

“Ngemva kokuthwasiswa kwami, ngaqala ukuzwa sengathi kukhona okusilelayo kimi, kodwa ngangakuqedisisi ukuthi kungabe kuyini.

Ngabhoda ilizwe lonke ngikudinga.

“Ngacina eKZN, inyanga eyayingisiza yathi ngihalela inyoka,” kutsho uFanyana.

Uthe waqeda iviki yonke egeziswa olwandle inyanga le yaze yamphathela inyoka ekuseni ngelinye ilanga.

“KwakunguMamlambo. Wangitshela ukuthi ngiyibambe njalo lokuthi ngeyami. Wathi izangipha amandla,” kutsho yena.

UFanyana uthi ngokunjalo usehlala lenyoka. Uthi abantu bangafika bedinga usizo uqala akhulume lezinyoka zakhe, kusiya ngenhlupho zabo.

“Kangisebenzisi inyoka zami ukulimaza abantu, kodwa ukubelapha, ngiyasiza abantu ukuthi amabhizimusi abo akhule, ukuthi ababathandayo akade sebebafulathele baphenduke kanye lokuphendula iziqalekiso,” kutsho uFanyana.

Uthi minyaka yonke uyahlaba imbuzi, imvu loba inkomo njengomhlatshelo. Uthe nxa engekela ukwenza lokhu amandla akhe ayabhuluka.

“Ekuqaleni ngangikhathazekile ukuthi amalunga emuli yami azakufa okungacaciyo, kumbe ukuthi izakuthi ifuna igazi njengomhlatshelo kodwa akunjalo.

“Umkami kanye labantwabami bayazwana lezinyoka zami.”

Uthe abantu abakhulu abandise ukuzodinga usizo lwakhe ngabaphurofethi kanye labosomabhizimusi.

Enye inyanga edinga usizo kuFanyana, uMoses Mashulwane uthe wahlangana loFanyana kuminyaka emine edluleyo njalo impilo yakhe yahle yaguquka.

“Ngahamba ngisiyadinga usizo ngoba ngangisanda kuthwasa njalo kwakungekho okuhambayo ngitsho.

“Wangiqondisa ngapha engelapha. Ulamandla. Lalamuhla lokhu ngiyahamba ngiyodinga usizo. Sengikhulile njalo lami sengilabo engibathwasisayo.”

Share This:

Sponsored Links