Amakhabe ayanakekelwa

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Amakhabe ayanakekelwa Abalimi bakhuthazwa ukuba bangekeli ukufafaza amakhabe abo ngemithi ehloliweyo

uMthunywa

Wayne Ncube

UKULIMA amakhabe akufuni vila ngoba adinga ukunakekelwa, lokufafazwa imuthi ukuze akhule athengiseke emkambo.

Umkambo wamakhabe uyanda ngakho abalimi labo sokumele babe lolwazi oluthile ngawo ngoba kungasi silimo othi ungavele usihlanyele ubusuyekela ukusikhangela nxa ukhangelele ukuthola inzuzo ethe xaxa.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Johnson Musingo ongumlimi wamakhabe esabelweni seMatabeleland North ukhuthaze abalimi ukuba bangekeli ukufafaza amakhabe abo ngemithi ehloliweyo.

“Amakhabe ayabola ngobunengi nxa engafafazwanga ngomuthi wesepa oyiwo ojwayele ukuqeda izibungu ezilinyweni kugoqela lama-aphids. Faka isipunu esisodwa sesepa ye-castille, uhlanganise kuhle ufafaze amahlamvu kanye langaphansi kwawo.

“Umuthi lo uyomisa ama-aphids ayiwo adala ukubola kwamakhabe, iloba amakhabe edinga ukungakhangelwa kakhulu umlimi kawanakekele,” kulandisa uMnu Musingo.

UMnu Musingo uqhubekele phambili  exwayisa abalimi ukuthi bakhethe inhlanyelo kanye lendlela yokulima.

“Abalimi nxa belima amakhabe abo kabadinge intanga kumbe inhlanyelo ezihloliweyo ezingabalethela inzuzo enhle. Isilimo lesi sandise ukulinywa kungatshisi kakhulu, ngesikhathi kulezulu njalo ukuwalima ngokuphinda uwathelele kuyakhuthazwa ngoba kungawenza abe makhulu athole umkambo omuhle.

“Amakhabe adinga ukuvulelana izikhala ezinkulu ukuze akhule kuhle. Kumele imifolo yehlukane nge 1,5 metres kukanti izilimo emfolweni zona kumele zehlukane ngemitha eyodwa,” kuphetha uMnu Musingo. 

Share This:

Sponsored Links