Amahlamvu omviyo loxakuxaku yikudla kwenkomo okulomsoco

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Amahlamvu omviyo loxakuxaku yikudla kwenkomo okulomsoco Amahlamvu omviyo, uxakuxaku le phane ayikudla okuhle kwenkomo

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

UMLIMI olodumo esabelweni seMatabeleland North uMnumzana Ntokozo Ncube uthe angeke kube lenkomo ezacuba lonyaka nxa abalimi bengaqinela ukudinga ukudla kwenkomo okubalisela i-bushmeal, okutholakala lula ngalesikhathi somnyaka.

UMnu Ncube ucebise ukuthi izifuyo zingathola ukudla okulomsoco emahlamvini ezihlahla zomviyo, iphane loxakuxaku.

Ukhulume lokhu ngesikhathi ebukisa ukudla kwezifuyo okutshiyeneyo emkhosini wemiklomelo yeNduna uDakamela, eNkayi, eMatabeleland North maduze nje. Isicebiso sikaMnu Ncube size lapho izigaba ezinengi zelizwe zihlaselwe yisomiso, abalimi sebelahlekelwa yizifuyo ngenxa yokuswelakala kwamanzi lokudla.

UMnu Ncube, odume ngelithi “Mangwenjengwenje Mlisana” uzakhele ibizo ngokuba ngumlimi wokudla kwezifuyo njalo usesebenze labanye abalimi esigabeni seBubi, Nkayi, Umguza laseTsholotsho.

Umlimi lo osefuye okwesikhathi eside, ubike ukuba wathapha ulwazi alalo kwabanye abalimi abaphumeleleyo kwezokufuya lokulingisa ukudla kwezifuyo.

Uthe ngalesikhathi sendlala, uzazinikela ukuthi ancedise abalimi kuzo zonke indawo.

“Ngincedisa kakhulu ekulimeni ukudla kwezifuyo, lokhu abakubiza ngokuthi yi-fodder kumbe i-bush meal feed. Ukudla lokhu kubaluleke ngesikhathi sendlala njalo kubalisela i-banner grass, sun herb, iphane, umviyo, uxakuxaku. 

“Ngiyasika amahlamvu la, ngiwachaye ngiwawomisele emthunzini. Ngisuka lapho ngiyawagayisa ukuze ahlangane abeyikudla okulomsoco. Ngilakho ukuthi ngifafaze isawudo kumbe imolasisi,” kutsho uMnu Ncube.

Uthe ngokukholwa kwakhe, nxa abalimi bengalandela izicebiso lezi, banike izifuyo zabo ukudla, akula ozathola inkomo zakhe zicubile.

“Unganikeza izifuyo zakho ukudla lokhu, angeke ubelenkomo ecubayo. Kuqakathekilke ukuthi silime i-fodder ukuze inkomo zethu zingacubi. Lonyaka i-fodder kukhanya ilimeke nzima ngenxa yokuswelakala kwezulu ngakho lonyaka siqinisa ibushman feed ngoba izihlala zihlumile, zilamahlamvu. Kuzamele sizivune khathesi sizaseluhlaza njalo zilomsoco. Yikho okumele Abalimi bakwenze.”

Uthe inkuthazo yakhe yikuthi abalimi bathole ulwazi ngokulinywa kwe-banner grass. Ubike ukuba lokhe waqalisa ukukhuthalela kubhizimusi lokudla kwenkomo, usenelise ukuziphilisa lokugcina imuli yakhe.

“Utshani lobu bukhula masinyane. Bukhula kuzo zonke indawo, lalapho okulezulu elilutshwane njengalapha eNkayi. Ngaphandle kokunceda izifuyo, abalimi bengenza imali yabo ngokuthengisa amasaka amahlamvu e-banner grass,” nguMnu Ncube lo.

Iphephandaba likazulu lithole ukuthi isaka le50kg yamahlamvu la lithengiswa ngemali kusukela ku-$40 kusiya ku-US$50.

“Nginxusa bonke abafuna ukufundiswa ukulima ukudla kwezifuyo baxhumane lathi. Senginanzelele ukuthi abalimi bakithi bathwala nzima ukuthola ukudla kwenkomo ngesikhathi sokoma komkhathi.”

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds