Uncategorized

Amapholisa ethula i-16 Days of Activism

01 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Amapholisa ethula i-16 Days of Activism Amapholisa ekhankasela ukuhlukuluzwa kwabomama

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
AMAPHOLISA akuleli esifazane lezinye inhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane ngoLwesithathu ekuseni ahlanganyele lomhlaba wonke kumkhankaso we-16 Days of Activism, okhuthaza ukuvikelwa kwabesifazane lezingane ekuhlukuluzweni nanko phela asenanzelele ukuthi amacala odlame ayakhuphuka.

Amapholisa, iJustice for Children kunye leFamily Support Trust baqale umkhankaso lo eDrill Hall aze ayafika emakethe enzikini yedolobho lakoBulawayo efundisa abantu ngokuqakatheka kokuba kuvikelwe udlame olucina lubangela ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabesifazane labantwana abangamankazana.

Gender-Based-Violence

Omele isikhulumi samapholisa koBulawayo,  uAssistant Inspector Nomalanga Msebele ehlangane lezinye inhlangothi ezibalisela iJustice for Children le Family Support Trust uxwayise uzulu ukuthi kaxwaye udlame.

“Uzulu kaxwaye umkhuba wokuthanda udlame njalo kavikele abesifazane labantwana abangamankazana kuzo zonke izindawo.

“Sinxusa abantu ukuthi nxa behlukunyezwa loba ekhona ombona ehlukuluzwa bikela amapholisa loba inhlanganiso esisebenzelana lazo. Lingafihli amacala la bomama.

Omele isikhulumi samapholisa koBulawayo, uAssistant Inspector Nomalanga Msebele ehlangane lezinye inhlangothi ezibalisela iJustice for Children le Family Support Trust uxwayise uzulu ukuthi kaxwaye udlame.

“Lamuhla ungatshaywa ngempama sukumela phezulu uyebikela amapholisa ngoba lokhu kuyaqhubeka kucine sokulesidumbu phansi.

“Ngithanda ukulazisa ukuba amapholisa azasebenza gadalala ukuze izephula mthetho lezi zifinyelelwe zibotshwe,” kutsho uAsst Insp Msebele.

“Zulu kambe, abantwana badlwengulwa ngobani? Kambe liqiniso ukuthi uthango solusidla amakhomane? Kuqondile na lokhu?

“Bomama nxa sisuka emakhaya lezindlini abantwana sibatshiya labobani? Khathesi silapha abantwana baphephile yini lapho abakhona? Abantu esibatshiyela abantwana kanengi yibo abaphinda basale behlukuluza abantwana thina sibathembile.

Uphethe ngokugcizelela ukuthi abesifazana bangekeli ukubika amacala odlame.

“Singatshiyi abantwana labantu abangathembakalanga, kasibavikeleni sisonke njengezimuli,” nguAsst Insp Msebele lowo.

“Kulabomama abahlukunyezwayo ngemakhaya, emisebenzi kuzo zonke izindawo kakukhathalekile ukuthi uyasebenza ungabi lenhloni ukuthi njengoba ulesikhundla esiphezulu abantu bazathini nxa usubonakala emapholiseni usiyamangala hamba ukhululekile ngoba kuyingozi isiphetho kuba yisidumbu phansi.

Uphethe ngokugcizelela ukuthi abesifazana bangekeli ukubika amacala odlame.

“Lingekeli ukumangala amacala odlame, iGender Based Violence. Kasibambisaneni sincedisane ngazo zonke indlela endabeni zodlame ngiyazi sizangqoba njalo ngeke njengamapholisa silethemba lokuba ngeke kube lecala lapho esizathola owesifazana esefile ngemva kwalo umkhankanso,” kuphetha uAsst Msebele.

Share This:

Sponsored Links