Akubizwa ozwayo kumcimbi kaZinjaziyamluma

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Akubizwa ozwayo kumcimbi kaZinjaziyamluma uZinjaziyamluma

uMthunywa

Blessing Moyo

ZIYABE zisiwa eBulawayo Theatre mhlaka 9 Nkwenkwezi kuwonalo umnyaka lapho abalandeli bomhlabeleli uZinjaziyamluma bazabe bembona ebahlabelela mathupha.

UMthunywa uxhumane loZinjaziyamluma othe uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuthi anike abalandeli bakhe umcimbi abangasoze bawukhohlwe.

“Ngizenza konke okusemandleni ami ukujabulisa uzulu wakoBulawayo ngengoma zami abazithandayo abayibo abangisekela kusukela ngiqala ukuhlabela kuze kube lalamuhla bengisekela ezikhathini ezinhle lezimbi.

“Usekelo lwabalandeli bami yilo olungenze nganakana ukuthi ngenze umcimbi lo ngoba abalandeli bami ngiyazi bayakuthakazelela ukuthi ngenze ama-live shows.”
Uthe phakathi kwengoma azaziqunsa kuzakuba lethi SingamaNdebele ekudlalade elithi Do Not Jump the Steps, enye ngethi Mama ekudlalade elithi Competition of Jealousy, lethi Imali eku Celebrity loMgunyathi, ethi Umzonde Wedwa kanye lethi Ebunandini.

uZinjaziyamluma

Uthe ulamadlalade alitshumi lanye njalo uzenza konke okusemandleni akhe ukuthi azihlabele ingoma lezo futhi njalo abangatholanga ithuba lokuthi bathenge ingoma lezo mhlaka 9 kuyabe kuyilo ithuba leli.

“Kuhambo lwami lokuhlabela bekungekho lula ngoba abantu abanengi bebengazwisisi ingoma zikamaskandi ngesikhathi ngiqala ukuhlabela. Zinengi izinto ebengihlangana lazo ebezilukhuni kuhambo lwami kwezokuhlabela ezifana lokuthola ama-gig.

“Bekunzima ngenxa yokungazwisisi kwabantu ingoma zikamaskandi. Okuhle yikuthi ingoma zikamaskadi sezizwisiswa phose nguye wonke umuntu. Engingakutsho kubahlabeleli abaqalisayo kumbe asebevele behlabela yikuthi ukubekezela kuqakathekile njalo ukubekezela kulomvuzo ekucineni,” kuphetha uZinjaziyamluma.

Share This:

Sponsored Links