Uncategorized

Abesifazane abaleHIV basengozini yemvukuzane yesibeletho

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Abesifazane abaleHIV basengozini yemvukuzane yesibeletho

uMthunywa

ABESIFAZANE abaphila legcikwane lesandulela sengculazi iHIV balamathuba aphindaphindwe kathathu okuthi bathole imvukuzane yomlomo wesibeletho nxa beqathaniswa labanye abangelaso lesisifo.

Lokhu kuvezwe lucwaningo obelusenziwa yi-University of Cape Town ngokubambisana le-University of Bern eseSwitzerland.

Abacwaningi ebebesenza lolu cwaningo basebenzise ulwazi abaluthethe emafayileni ezigulane zabesifazane ezingamalunga emishuwalensi yezempilo eNingizimu Afrika phakathi kukaZibandlela loNhlangula 2011 loNhlangula 2020.

Kwabesifazane abangu-517  312 okusetshenziswe ulwazi lwabo lwezempilo, kubo abangu-564 okutholakale ukuthi balomdlavuza womlomo wesibeletho. Bonke bebelegciwane lesandulela ngculazi.

Ithimba ebelenza ucwaningo lithole ukuthi abesifazane abane-HIV basengcupheni citshe ephindwe kathathu yokuba lomdlavuza womlomo wesibeletho kulabesifazane abangalayo i-HIV.

Umdlavuza womlomo wesibeletho uyimvukuzane yesibili ebulala abantu abanengi.

USolwazi Gary Maartens ongomunye wababhali balolu cwaningo oyinhloko yophiko lwe-Clinical Pharmacology e-UCT, uthe ukuhlolelwa umdlavuza womlomo wesibeletho kanengi kuyanconywa kwabesifazane abalegciwane lengculazi.

Uqhube wathi ingozi yomdlavuza womlomo wesibeletho phambilini beyiphezulu kwabesifazane asebekhulile (abaneminyaka engu-65 kuya phezulu), kodwa manje izinto sezitshintshile, izimpawu zawo zivame ukuqala ukubonakala kwabesifazane abaphakathi kweminyaka ewu-20 kuya ku-40.

“Ezinye izimpawu zomdlavuza womlomo wesibeletho zihlanganisa ukuba lezinsumpa esithweni sangasese lezinye izifo ezithathelana ngocansi,” kusho uSolwazi Maartens.

UDkt Eliane Rohner weNyuvesi yaseBern, uthe imiphumela yalolu cwaningo igcizelela ukubaluleka kukuhlonzwa komdlavuza womlomo wesibeletho kusanesikhathi, ikakhulukazi kwabesifazane abanegciwane lesandulela ngculazi.

“Inkinga enkulu yalo mdlavuza wesibeletho siyibone kwabesifazane abasebatsha kuya kwabaneminyaka ephakathi nendawo, babethwele kanzima kakhulu umdlavuza womlomo wesibeletho.”-Isolezwe

Share This:

Sponsored Links