Uncategorized

Abesifazana bakhuthazwa ukuphatheka ekuthuthukiseni ezomkhonomi

22 Sep, 2021 - 18:09 0 Views
Abesifazana bakhuthazwa ukuphatheka ekuthuthukiseni ezomkhonomi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

ABESIFAZANA abatsha sebekhuthazwe ukuthi baphatheke kwezamabhimusi kanye lekuthuthukiseni ezomkhonomi welizwe.

Lokhu kukhulunywe nguMphathintambo obona ngokwenzakala kuSabelo sakoBulawayo uJudith Ncube kumhlangano weYoung Women for Economic Development (YW4ED) oyenzelwe koBulawayo ngoMvulo.

Umhlangano lo obungowokufinyelela abesifazane abasakhulayo wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Your Network is Your Net Worth.

Imbumba le ikhangele ukusiza abesifazane abaleminyaka engu-18 kusiya ku 45 njalo ijonge ukuthuthukisa abesifazane kanye lokubahola ekutholeni izimali zokuqala amabhizimusi atshiyeneyo.

UMphathintambo Ncube ukhuthaze omama ukuthi baphatheke kwezamabhizimusi alakho ukukuthuthukisa umkhonomi welizwe.

“I-YW4ED ijonge ukusiza abesifazane omama abasendaweni zonke zeSabelo sakoBulawayo  kanye labaselizweni lonke jikele.”

“Sithanda ukukhuthaza omama bonke ukuthi basebenze ngokuzimisela ukuze uVision 2030 afinyeleleke. Omama bebodwa balawo lawo mandla. Sisonke silakho ukuphumelela.

“UHulumende ulesikhwama seDevolution esilakho ukuphathisa labo abafuna ukuqala ezamabhizimusi. Amathuba manengi njalo kumele afinyelelwe esasekhona. Ungaphuza ungawakhutha,” utsho njalo.

UMphathintambo Ncube ukhuthaze omama ukuthi bafunde ukusekelana ukuze baguqule umqondo osemphakathini othi omama kabazi ukusekelana.

Umgcinisihlalo weYW4ED esabelweni sakoBulawayo uSandra Ndebele uthe: “iYW4ED ize ngesikhathi esihle njalo izaguqula impilo zabomama abanengi. Sithanda ukukhuthaza omama ukuthi basekelane bangancintisani.”

Uthe isikhathi sokucabanga ukuthi yonke into elempumelelo ilakho okokwenza lezombangazwe sesedlula.

“Kumele singakhuthi amathuba afana laleli ngoba singafuni ukuphatheka sithi mhlawumbe ngokwebandla elithize,” utsho njalo.

Uphethe ngokuthi njenge YW4ED injongo yabo yikuqhubekisa ukuthuthuka kwezomnotho njalo njengenhlanganiso bazimisele ukusebenza.

Share This:

Sponsored Links