Uncategorized

Abantwana abalitshumi dololo!

17 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Abantwana abalitshumi dololo! UGosiame Sithole

uMthunywa

KHATHESI sokucaca ngokuzalwa kwabantwana beTembisa, eSouth Africa okubikwa bazalwa kanye belitshumi.

Kusitatimende esikhitshwe yimuli yakoTsotetsi mhlaka 15 Nhlangula, kukhanya akulabantwana abalitshumi abazalwa ngasikhathi sinye linina linye. Umbiko lo utshiye abantu abanengi beSouth Africa belemibuzo eminengi.

Kusitatimende lesi abemuli bathe abazi lutho ngokuzalwa kwabantwana laba abalitshumi njalo ngaphandle kwalokhu abakutshelwa yindodana yabo uTebogo Tsotetsi owathi laye watshelwa yisithandwa sakhe uGosiame Sithole ukuba sibelethe abantwana abalitshumi.

Abomdeni bathi uTebogo sowazama ukuthi ayebona uGosiame labantwana kodwa kukhanya uSithole usemziba njalo akatsho ukuthi abantwana banjani.

“Ukungacaci kwalindaba sokulethe ukudideka emdenini kubangelwa ikakhulu yikuthi umphakathi kanye lelizwe ukhuluma ngabantwana laba njalo akula bufakazi bokuthi abantwana laba bazalwa ngaphandle kwemilayezo eyathunyezwa ngumama ‘wabantwana’,” kutsho umdeni.

Umdeni usunqume ukuthi akulabantwana abazalwa ngu Gosiame Sithole loTebogo Tsotetsi ngaphandle kungavela ubufakazi thile njalo uthanda ukuxolisa kumphakathi ngehlazo elingaka.

Bathe abenelisi ukukhuluma loGosiame nanko phela ucingo lwakhe luhlala lucitshiwe njalo sebabikela amapholisa ukuthi kabonakali.

Abomdeni bengezelele bathi udaba lolu luyabakhathaza ikakhulu ngenxa yokuthi uGosiame kabonakali.

Isibhedlela seMediclinic sibike ukuba akulamuntu oke wabeletha abantwana abalitshumi esibhedlela sabo.

Umaqhuzu weSteve Biko Academic Hospital uMathabo Mathebula ukulandule ukuthi kulabantwana abalitshumi abazelweyo.

Ubikele intatheli ukuba uGosiame wabikela abesibhedlela ukuthi wabeletha abantwana abangu-10 esibhedlela seLouis Pasteur Epitoli wengezelela wathi wabikelwa ukuthi yena labantwabakhe bazasuswa kulesi sibhedlela basiwe eSteve Biko Academic Hospital. — Ubulembu

Share This:

Sponsored Links