Abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa imithi eyiyo

02 Mar, 2015 - 15:03 0 Views
Abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa imithi eyiyo

uMthunywa

Lucky Tshabalala.
INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isikhuthaze abalimi ukuthi basebenzise imithi yokuvikela lokundoloza izilimo kanye lezifuyo zabo ngendlela eqondileyo ukuze benelise ukuthola inzuzo abayabe beyikhangelele.
Ekhuluma lephephandaba likazulu oyingcitshi kwezezilimo esabelweni seMatabeleland North uMnumzana Alfa Ndlovu  uchaze kabanzi  ngokuqakatheka kokusebenzisa imithi yezilimo ngendlela efaneleyo.

“Yonke  imithi esetshenziswa ngabalimi kumele ibe ibhalisiwe ngaphansi komthetho we Fertilizers, Farm Feeds and Remedies Act of 1996.”

“Imithi ebhalisiweyo ibonakala ngophawu lwenombolo yokubhalisa,” kulandisa uMnu Ndlovu.
Ubuye waqhubekela phambili elandisa ngokuthi abalimi akumelanga bathenge imithi ezitolo ezingaziwayo kumbe imithi eyabe ithengwe yasipakitshwa kutsha.

“Kuqakathekile kakhulu ukuthi abalimi bathenge imithi yokulondoloza izilimo ezitolo ezifaneleyo njalo kumele bathenge imithi eyiyo hatshi le eyabe ithengwe yabuya yafakwa kokungamaphetshana okuncinyane ecina ithengiswa emgwaqweni,” kuqhubeka uMnu Ndlovu.

Uthe imithi le iyingozi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abalimi bayiphathe ngonanzelelo njalo kumele balandele izixwayiso ikakhulu nxa besebenzisa imihlobo okumele isetshenziswe yilabo abafundisiweyo.

“Nxa abalimi besebenzisa imithi yezilimo kumele bazi ukuthi iyingozi kungakho kumele bayisebenzise ngonanzelelo besazi ukuthi  ilakho ukubalimaza. Kuleminye imihlobo yemithi eyingozi kakhulu, ele-triangle eluhlaza yiyo engasetshenziswa yiloba ngubani kuthi le ele-triangle elombala oyi-purple ivunyelwa ukusetshenziswa ngabaqeqetshiswe ukuyibamba limithi,” kulandisa uMnu Ndlovu.

UMnu Ndlovu uphinde njalo waxwayisa abalimi ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele basebenzise inani eliqondileyo lemithi ukuze bathole inzuzo enhle.

“Ukusebenzisa inani lomuthi eledlulise amalawulo kwenza ukuthi izinanakazana lezi zingafa zisalele esilimweni okwenza lezi zilimo zingathengwa,” kuqhubeka uMnu Ndlovu.

Uphethe ngokucebisa abalimi ukuthi bagcine imithi le endaweni elezikhala ezilingeneyo zokungenisa umoya njalo lokuthi bathenge imithi enela ukusetshenziswa okwesikhathi sonaleso.

Share This:

Sponsored Links