Abalimi bakhuthazwa ukulima izilimo ezilithanga

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Abalimi bakhuthazwa ukulima izilimo ezilithanga UNkosikazi Busiso Mavenkeni (owesibili usuka kwesenxele) labanye asebenza labo betshengisa izilimo ezilombala olithanga

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

INHLANGANISO ebona ngenhlanyelo ezitshiyeneyo i-Crop Breeding  Institute ikhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezilombala olithanga ngoba ziloncedo olukhulu kumpilakahle ikakhulu eyabesifazane kanye  leyabantwana.

UNkosazana Busiso Mavankeni omele umkhokheli weCrop Breeding Institute Department of Research and Specialist Services uthe abalimi kabalime ikakhulu umumbu olombala olithanga ovame ngokuthi yi-Kenya kanye lendumba zesikhiwa ezilamabala bala.

UNkszn Mavankeni ubikele intatheli kaMthunywa ukuthi izilimo ezilithanga zilosizo olukhulu emizimbeni womuntu.

“Izilimo ezilithanga zilomsebenzi omkhulu kakhulu emizimbeni ikakhulu kubomama kanye labantwana. Emunjini olithanga kutholakala iVitamin A njalo kundumba  kule-iron  le-zinc. Lokhu okutholakala kuzilimo lezi kuqakathekile kakhulu kumzimba yabomama labantwana ngoba omama abazithweleyo abanengi bacina abempilakahle besithi bathenge amaphilisi e-iron kukanti i-iron itholakala ngobunengi bayo ekudleni lokhu le-zinc.

“Abanye bacina sebesidla inhlabathi ngoba imizimba iyabe isilela  i-iron okucina kubangela ukuba babesengozini yemikhuhlane. Kukanti lokhu kungavikeleka ngokudla lokhu umlimi angakulima nje athuthukise impilakahle yemuli kanye lesizwe,” kulandisa uNkkz Mavankeni.

“Kungakho sikhuthaza abalimi ukuba balime izilimo lezi ngoba zilosizo kakhulu kuzulu. Sisebenza lengatsha ezinengi ezithengisa inhlanyelo le okusemthethweni  ezibalisela iHarvest Plus CBI vitamin A, Arda, Cains, Agritex lezinye ezinengi. Lokhu sikwenza ngenhloso yokuba sithuthukise ezempilakahle ekudleni ukuze izimuli zithole ukudla okuyikho okulungele imizimba.

“Kuzilimo lezi silakho ukuthola ukudla okutshiyeneyo okubalisela amatshakada, indumba zesitshebo, ifulawa yokubhaka amakhekhe lokunye okunengi. Ukudla lokhu kulohlonzi kungakho thina njengenhlanganiso sikhakhansela ukuba izilimo lezi abalimi bazilime kakhulu njalo ziyavuma endaweni zelizwe ezitshiyeneyo,” kuphetha uNkszn Mavankeni.

Share This:

Sponsored Links