Abalimi bafuna ukufuywa kwenkomo kube libhizimusi

26 Aug, 2021 - 00:08 0 Views
Abalimi bafuna ukufuywa kwenkomo kube libhizimusi

uMthunywa

ABALIMI abafuyileyo sebehambise isicelo kuHulumende sokuthi kube lomthetho elizweni lonke wokufuywa kwenkomo ukuze bathole imali ehambelana lezifuyo zabo nxa bezithengisa emkambo.

Okwakhathesi kulamankampani amathathu ayiwo agxile kubhizimusi le okwenza abalimi bemaphandleni kunye labasanda kuhlaliswa kutsha bangatholi inzuzo ekuthengiseni izifuyo zabo. Abalimi bathi umthetho lo uzakwenza izifuyo zehlukaniswe ngemihlobo zingakahanjiswa emkambo lapho ezizathengiswa khona njengalokhu okwenzakala emkambo yokuthengiswa kwesilimo segwayi.

UMgcinisihlalo weNational Institution of Livestock Farmers Union, uMnumzana Sifiso Sibanda uthe isimo esikhona khathesi siyadanisa kubangelwa yikuswelakala komthetho okwenza izifuyo zibulawe mahlayana kungakhangelwanga isimo sazo. UMnu Sibanda uthe khathesi akulamthetho wokuthengiswa kwezifuyo okwenza abathengayo kanye labezilaheni bancintisane ukuze bathenge izifuyo kuma-auction.

Ukhuthaze uHulumende ukuthi ahlanganyele labalimi njalo bavumelane ngemithetho eyisisekelo kanye lomthetho wezifuyo ocacileyo wezifuyo ogoqela ingulube, imbuzi, izimvu kanye lenkomo.

Share This:

Sponsored Links