Asithuthukiseni ulimi lwethu

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

KULELI iviki sizaxoxisana ngezitho zenkomo ezitshiyeneyo. Emhlolisweni yethu kwandile ukuthola kulemibuzo eqondane lezitho zenkomo.

Inkomo ngenye yezifuyo eziqakathekiswa kakhulu esiNdebeleni. Nika igama eliqondileyo kwalokhu okulandelayo:

(a) Inyama ephezu kohlangothi ethi loba inkomo ikade ifile ibilokhu dikiza.

(b) Inyama esikwe ezithweni ezinengi zenyama ephiwa abahlinzileyo njengomvuzo wabo.

(c) Ikhanda lenkomo.

(d) Ithambo elingaphansi kwedolo lenkomo elilomnkantsho omncinyane.

(e) Inyama engathi lijwabu eyembese imbambo zenkomo.

(f) Inyama yonke eseswini senkomo, ulusu, amathumbu, amaphaphu njalo njalo.

(g) Igazi eliphekiweyo.

(h) Lapha okuxhuma khona imbambo mikhono yenkomo.

(i) Lapho okuxhume khona imilenze yenkomo.

(j) Inyawo zenkomo.

(k) Ihwahwa elikhulu elembesa ulusu lamathumbu.

(l) Lithambo lomlenze wenkomo elilomnkantsho omnengi.

(m) Umlomo wangaphansi wenkomo.

(n) Yingxenye yesibindi.

(o) Yinyama yesifuba senkomo, inyama edliwa ngamakhosikazi.

Share This:

Sponsored Links