Uncategorized

100 randi isigubhu samanzi kumatitshala eGwanda

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
100 randi isigubhu samanzi kumatitshala eGwanda

uMthunywa

Gladmore Ncube

UKUSWELAKALA kwamanzi eGwanda osekusokolise abanengi kwabulala lezifuyo sekudale ukuthi izikhamizi labosomabhizimusi bathengisele ababalisi amanzi ngemali yeSouth Africa ngoba bona belawo.

Intatheli ikhulumisane lomunye wezakhamizi zeGwanda othe amanzi aseluhlupo endaweni yakibo ngoba imigodi isiwomile.

“Amanzi awasekho lapha, sisebunzimeni ngoba sesihamba imango emide sidinga amanzi njalo labo abalawo sebewathengisa. Aqala ethengiswa ngemali yakuleli kodwa kwathi ukusilela kwawo kusiyaphambili abantu baqala ukuwathengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.

“Osomabhizimusi kanye labantu abalamanzi sebesenza ibhizimusi ngokuthengisa amanzi ikakhulu ezikolo kumatitshala njalo bayayitshaya imali ngoba ayahamba.

“Okunye abantwana abasafundi kuhle ezikolo ngoba sebethunywa imango emide ukuthi bayedingela ababalisi babo amanzi. Sithwele nzima kakhulu, siyafisa ukuthi ngabe kuyaba leminye imizamo engenzeka ukuthi sithole amanzi ngoba imali yonale encinyane esilayo sesiyisebenzisa ukuthi sithenge amanzi kulokuthi sithenge ukudla,”kuchaza umfakazi oqotho.

UProvincial Education Director (PED) uMnumzana Lefius Masukume uthe udaba lolu lokuthengiswa kwamanzi luluqiniso ngoba amanzi awasekho eGwanda komile.

“Abantu abalezindlela zokuthola amanzi sebethengisela abantu amanzi ngemali yakwele South Africa. Akukhethelekile ukuthi bathegisela bani, olemali uyawathenga.

“Udaba lwamanzi lolu sike saluhlalela phansi emihlanganweni embalwa sikhuluma ngokuthi sokulodubo lwamanzi ezikolo. Emihlanganweni le sikhangele ukuthi ngabe siyathola izimota ezihamba zinika abantu amanzi.

“Imibono yokuthi abantu bathole njani amanzi ibiminengi kodwa yonke ibibulawa yikuthi imali yokudinga amafutha okuthi izimota zibhode zinika abantu amanzi izavela ngaphi.

“Emigodini amanzi asewome okokuthi phansi lapho okudonswa khona amanzi akusela lutho, sekome qha,” kuchaza uMnu uMasukume.

Uqhubekele phambili uMnu Masukume wathi udaba lwamanzi lolu selufuna uNkulunkulu kuphela, nguye yedwa ongasiza.

“Kubi sibili ukuthi abantu bathengiselane amanzi ngakho-ke sesithembele kuNkulunkulu ukuthi angenele asize abantu bakhe ngoba sekonakele.

“Okunye njalo ngifisa ukuthi izakhamizi sisebenzisane lezikolo ziphathisane ngoba uhlupho lwamanzi luhlasele wonke umuntu,” kutsho uMnu Masukume.

Share This:

Sponsored Links