Yizikelamu ababalisi beNhwali. . . Sebesenza amantombazane abafazi

Yizikelamu ababalisi beNhwali. . . Sebesenza amantombazane abafazi

0 1697
UMnu T Ndlovu lo Mnu Mbusi “uGatsheni” Ndlovu

ZiNtatheli zikaMthunywa
KULANDELA ukukhitshwa kodaba lombalisi wesikolo seNhwali Secondary eGwanda oseqede ubuntombi babafundi ngokulala labo, sokuvele ukuthi lumbalisi akusuye yedwa odla izithelo ezingavunyelwayo esikolo lesi.

Kubikwa kulabafundi abambalwa asebekhuphe izisu okucatshangelwa ukuba ngezababalisi abane asebephenduke amaganyane.

Ababalisi laba ababalisa uMbusi “uGatsheni” Ndlovu, Graduate Dube loMatshetlo kanye loGift Dube osesukile esikolo lesi.

Ekhuluma loMthunywa omunye umama oyisakhamuzi sakule indawo ongathandanga ukubethwa ngegama uthe kuyayangisa abakubona kusenzakala esikolo lesi.

“Kayisuye Gatsheni yedwa oyenza abantwana abafazi, kulabanye ababili uGraduate Dube lo Matshetlo kanye loGift Dube osesukile kulesisikolo. Lokhu kuyisenzo esibi kakhulu ngoba abantwana bafunda nzima nxa sebelala lababalisi,” kutsho umama lo ongathandanga ukuqanjwa ngebizo.

Kubikwa ababalisi laba bayathuma abafundi abangamankazana ezindlini zabo babe sebebalandela lapho abafika baqale ukubabambabamba khona.

Omunye umfundi okhulume loMthunywa uveze ukuthi yinto ephilayo esikolo seNhwali ukuthi ababalisi balala labantwana.

“Mina ngilomngane wami owake wathunywa ngomunye umbalisi lapha endlini yakhe wamlandela wafika waqala ukumbamba, thina sabona ethutsha egijima esithi umbalisi ubesembamba emthembisa ukuthi angalala laye uzamfundisa eGwanda esikhiweni,” kutsho omunye umfundi walesi sikolo.

Omunye ubaba othande ukwaziwa ngokuthi ngumfundisi uMoyo kuphela uthe selokhu wathwetshulwa yingwe kakaze akubone okwenzakala esikolo seNhwali.

“Mina okunje angikaze ngikubone sibili, mina ngahlangana lombalisi wesikolo lesi engingathandi ukumqamba ngebizo ehamba egonene lomntwana wesikolo ngaze ngaba lenhloni ngimdala ngingaka, kodwa yena kwakukhanya kungamethusi ngitsho ukuthi ugone umfundi,” kuchaza uMnu Moyo.

UNkosazana Tshuma ongumgcinisihlalo wekhomithi yesikolo lesi uthe yena usola abafundi ngoba labo abagqoki kuhle bahamba nqunu.

“Angitsho ukuthi ilungile into eyenziwa ngababalisi, labo ngabantu balemizwa, nxa abantwana bezahamba benqunu begqoke iziketi eziphelela lapho eziqala khona bafuna abantu abangobaba benzeni?” kutsho uNkosazana Tshuma.

UMnumzana Andrew Mdlongwa ongusobhuku esigabeni lesi uthe kulindelwe ukuthi kwenziwe umhlangano ngodaba lolu.

“Izakhamizi zidla amalahle lapha ngento ezenzakala esikolo lesi, kumele senze umhlangano sibone ukuthi sithatha nyathelo bani ngoba sizaphelelwa ngabantwana lapha.

“Ngaphandle kokumithisa kanye lokuthandana labafundi kuke kwabanjwa inkomo ezintshontshiweyo zihanjiswa koBulawayo ngemota kaGatsheni umuntu usuka azibuze ukuthi kuhamba njani ngombalisi lo,” kutsho uMnu Mdlongwa.

Ebuzwa ngodaba lolu uMqondisi wezemfundo esabelweni seMatabeleland South uMnumzana Lefius Masukume uthe basadingisisa ngodaba lolu selufikile ehofisini yabo.

“Yebo kulodaba olunjalo osolufike kithi njalo sithole lencwadi lapha ezivela ebadaleni bekhuluma ngodaba lolu, kulequla labantu esisebenza labo abasadingisisa ngalo lathi sisamelele umbiko ovela kibo,” kuphetha uMnu Masukume.

NO COMMENTS

Leave a Reply