Vikelani inkomo kumkhuhlane we-Measles

Vikelani inkomo kumkhuhlane we-Measles

0 200

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezifuyo iVeterinary Services ikhuthaza abalimi abafuye inkomo ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-measles ngoba uyehlisa uhlonzi lwenyama lenzuzo emkambo.

Umkhuhlane we-measles uhlasela izifuyo zingadla ingcekeza yabantu okucina kubangela ukuthi zibe lezibungwana zama-tapeworms emzimbeni wazo.

Kubikwa abantu bangadla inyama engaphekekanga kuhle balakho ukucina behlaselwa ngumkhuhlane lo.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Khumbulani Sibanda oweVeterinary Services uveze ukuthi inkomo zandise ukuhlaselwa ngumkhuhlane lo ngenxa yabantu.

“Inkomo zivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane lo ngemva kokudla emadlelweni okutholakala khona amaqanda ama-tapeworms.

“Okubangela ukuthi endaweni lezi kutholakale amaqanda ama-tapeworms ngabantu abayabe belomkhuhlane lo abasebenzisa iganga njengezambuzi. Enye indlela ebangela ukuhlaselwa ngumkhuhlane lo yikuthi inkomo zidle lapho okuchitheka khona amanzi e-septic tank.

Uqhubekele phambili uDkt Sibanda esithi isifuyo esihlaselwe ngumkhuhlane lo kasibonakali ngamehlo ngoba inkomo ziyaqhubeka ziziphilela kungatshengisi umkhuhlane.

“Umkhuhlane lo awubonakali ngamehlo ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi bahlolisise inyama nxa bengahlinza inkomo sebesiyayithengisa.

Kubikwa indlela yokwenqabela umkhuhlane lo yikuthi umlimi avimbe izifuyo zakhe zingangeni emadlelweni angahlanzekanga kumbe lapho okuhamba khona ingcekeza ye-sewage.

“Enye indlela yokuvikela izifuyo yikwakha izambuzi endaweni lapho ezigcinwa khona ukwenzela ukuthi abantu bangasebenzisi iganga,” nguDkt Sibanda lowo.

Inkomo ezihlaselwe ngumkhuhlane lo zilakho ukwehlisela abalimi inzuzo ekuzithengiseni ngoba zicina zithengwa ngemali ephansi kukanti kwezinye izikhathi bayayithathelwa ngoba kungavunyelwa ukuthi idliwe ngabantu.

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply