Uzama abantu njalo uKnowledge Nkiwane

Uzama abantu njalo uKnowledge Nkiwane

0 511
UKnowledge Nkiwane

Ncekwenhle Ncube
INGCITSHI ekuhlabeleni ingoma zokholo uKnowledge Nkiwane sebike ukuthi uphezulu kokupheka ividiyo yedlalade lakhe elilesihloko esithi ‘‘Lento kaJehova’’ elinqobe wonke amanye amadlalade ezokholo kumncintiswano oqhutshwe yi-Skyz Metro ekupheleni komnyaka ka2017.

UNkiwane ubikele iphephandaba ukuthi idlalade lakhe leli elilevidiyo licelwe ngabalandeli abanengi kunkundla zokuxhumana ebulenjini.

“Kube yisicelo sabalandeli ukuthi ngibaphekele ividiyo yedlalade leli. Banengi abalandeli abatshaye ucingo abanye ku-Facebook bethi bacela ukuthi sike sibakhuphe ividiyo yedlalade leli khona bezasibona sidlala ngapha sicula.

“Kodwa-ke lathi bekuhleli kukumacebo ethu ukuthi sikhuphe ividiyo siphakathi kwabantu besibona sicula. Inengi labalandeli lisuka licabange ukuthi ingoma lezi ezitholakala kumadlalade zihlatshelwa ngabanye abantu.

“Ividiyo le siphakathi kokuyipheka. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga kaMbimbitho isitholakala ezitolo zokuthengisela. Ingoma ezinengi sizakhupha siseGoli lapho okulabanye abalandeli bethu abanengi,” kutsho uNkiwane.

Ebuzwa mayelana lesihloko sedlalade lakhe leli esithi Lento kaJehova uchaze ukuthi nxa ivangeli lomoya kaNkulunkulu selikuwe akula ngenye indlela ongakwenqaba ngayo.

“Leli dlalade elizuze udumo kangaka ngesihloko lesi likhuluma ngevangeli likaNkulunkulu.

Nxa inkosi isikhethe ukukhuluma ngawe ngeke ukubalekele. Inkosi ingithumile ukuthi ngitshele abantu bayo ukuthi nxa bethunywa yiyo bengali.

“Ngilapha ngihlabelela ngitshumayela ivangeli lenkosi ukuze abantu bazuze insindiso yenkosi.”kuchaza uNkiwane

Ubuye njalo wachaza ukuthi ividiyo le izabe ilengoma ezilitshumi eziyizo ezikhanya zithandwe ngabalandeli kudlalade leli.

UNkiwane ubikele iphephandaba ukuthi abalandeli bazaba lethuba lokuthi bephume kudlalade lakhe leli ngoba lizaphekelwa emphakathini njalo bazabe bengena mahala.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply