Uyingozi umkhuhlane weTheileriosis enkomeni

Uyingozi umkhuhlane weTheileriosis enkomeni

0 209

Thando Dube
ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi baqaphele umkhuhlane we-theileriosis ngoba uyingozi ezifuyweni, ikakhulu inkomo.

Umkhuhlane lo kubikwa usubulele inkomo ezinengi esigabeni seMasvingo kusukela ngenyanga kaZibandlela.

Ekhuluma loMthunywa umlimi wesigabeni seMatabeleland South uDorcas Dube uthe abafuyi beMatabeleland kabaqaphele umkhuhlane lo omutsha obangelwa yimikhaza.

“Abalimi indawana zonke zelizwe laseMatabeleland kabaqaphele umkhuhlane we-theileriosis ngoba uyingozi enkomeni.

“Sesizwe ngomkhuhlane lo kakhulu. Inkomo ehlaselwe ngumkhuhlane lo ibonakala ngokubhubhudla amagwebu kanye lokukhipha ubulongwe obulegazi njalo inkomo yakhona iyafa.

“Umkhuhlane lo uluhlupho kakhulu ngoba usubulele inkomo ezinengi ikakhulu eMashonaland kodwa lathi abalimi beMatabeleland kufanele siwuqaphele ngoba ungahlasela uyaziqeda inkomo.

Uphinde wathi umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza ngakho kuqakathekile ukuthi abalimi badibhise inkomo zikhathi zonke.

“Laloba kungumkhuhlane omutsha abalimi kabakhuthale ekudibhiseni inkomo zabo ukuze inkomo zingabulawa ngumkhuhlane lo,” kutsho uNkszn Dube.

UMthunywa ukhulumisane lomlimi uMnumzana Mlungisi Dale othe bacela uHulumende enze imizamo yokwenqabela umkhuhlane lo.

“Sekulamahlandla ambalwa sibikelwa ngomkhuhlane lo osuhlasele inkomo esigabeni seMasvingo, lathi sesihlalele evalweni. Isicelo sethu njengabalimi yikuthi uHulumende asincendise ngokwenza imizamo yokuvikela izifuyo zethu emkhuhlaneni lo,” kuphetha uMnu Dale.

NO COMMENTS

Leave a Reply