Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

0 118

SIYAHLANGANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo.

Nanzi impendulo zamalibho ebengilitshiyele wona kuviki ephelileyo:

a. ngumqamelo

b. lugagu

c. lidelele

d. yintwala

e. lizulu

Esintwini okhokho babenanzelela ukuziphatha kwenyamazana babe sebesungula izaga kanye lezitsho ngenhloso yokufundisa, ukuxwayisa, ukulaya kanye lokulimukisa abantu ngokuziphatha okuthile.

Kuyabe kutshiwo umuntu onjani nxa kuthiwa:

1. Umlomo wakhe kawuhlalwa mpukane

2. Uncweba ufudu lubhense

3. Usenga lezimithiyo

4. Uluma ephozisa

5. Wadlula zisengwa

6. Uyanyenyezwa

7. Ulenhliziyo elengayo

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu. 

-Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0776710190 ngeWhatsApp loba ngeSMS.

-Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo.

-Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

SIMILAR ARTICLES

0 136

0 119

NO COMMENTS

Leave a Reply