Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

0 257

LINJANI bafundi? Ngithemba livule kuhle ithemu yesibili. Khathesi yisikhathi somqando bafundi, kumele ligqoke likhudumale ukuze lingaphambaniseki ezifundweni zenu, seligula ngenxa yomqando.

Nanzi impendulo obekumele liphume lazo kuviki ephelileyo:

1. zinkomokazi
2. ngenkabi
3. ngamathokazi
4. yinkonyane
5. isigudula

Kule iviki sizafunda ngamabala atsho okufana lalawo adwetshwe umzila ngaphansi.

Elinye ibala elitsho lelo elidwetshwe umzila.

1. Intombazana le yiso isicino sikamama.
2. Inkomo zikhangezwe ngumakhulu.
3. Umakoti wayegqoke isigqoko esimhlophe.
4. Umntwana lo uphethwe njengesichaka.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho.

Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply