Uyancediseka ngesiKhristu umama oseyisiphofu

Uyancediseka ngesiKhristu umama oseyisiphofu

0 830

YiNtatheli kaMthunywa
KULANDELA udaba lwenina elaba yisiphofu ngenxa yenyoka yomkayo obedinga inotho, uMthunywa ucubungulisise ngaloludaba wakhulumisana labezokholo ukuthi udaba olunjalo luxazululwa kanjani.

Kubikwa uNkosazana Tinevimbo Mwenje  wavaleka amehlo waba yimpumputhe ngemva kokukhothwa yinyoka yomkakhe uGarikayi Mwenje, ebingeyokumdingela inotho.

Laba ababili uhlupho asebelalo ngelokuthi inyanga eyabanika umuthi lo seyafa ngakho akusela omunye umuntu ongalungisa lokhu.

Umthunywa ukhulumisane lomfundisi webandla leRoma uFritz Madida yena othe izinto ezinjengalezi ziyenzakala njalo  kuyabe kuyimimoya kaSathane.

“Izinto ezinjengalezi ziyenzakala njalo zikhona emhlabeni, imimoya emibi kanye lamadimoni kufika ebantwini njengezinyoka lezinto ezitshiyeneyo nje esizijayeleyo,” kutsho uMfundisi uMadida.

“Thina umama lo osevaleke amehlo angafika kithi okwakuqala esingakwenza  yikulwisana lesisusa salokho, kuloludaba okuyinyoka kababa lo, ngakho siyazama ngazo zonke indlela ukuthi umnikazi wenyoka le ayilahle abesephendukela  eNkosini,” kutsho uMadida.

UMnu Madida uqhubekele phambili wathi nxa umnikazi wento  ebangele ingozi le engavuma ukulahla izinto zakhe sebenganceda umama lo oseyisiphofu.

“Nxa ubaba lo esikhuluma ngaye edabeni lolu angavuma ukuthandazelwa njalo alahle inyoka yakhe, yikho lapho esesingaqala ukuncedisa umama lo,” kuchaza uMfundisi uMadida.

Omunye umfundisi webandla leHarvest House International uthe okuqakathekileyo yikuthi umuntu amukele uJesu Khristu njengoMsindisi wakhe yikho ukuthi athole usizo.

“Abantu kumele bakwazi ukuthi isonto asosibhedlela, umuntu kabuye esontweni loba izinto zimhambela kuhle. Thina umuntu olohlupho olunje simncedisa nxa angaqala ngokuvuma uJesu Khristu njengoMsindisi wakhe, angamamukela  ke yikho sesizaqala ukusebenza ngohlupho alalo,” kuphetha lumfundisi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply