Utshayise umalume ngezulu kubangwa imbuzi

Utshayise umalume ngezulu kubangwa imbuzi

0 903
uMnu Martin Ndlovu

Yintatheli kaMthunywa
ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeSihazela eTsholotsho ngemva kokutshwaywa kwesinye isakhamuzi yinkosazana ngemva kokuxabana lomzukulu waso kubangwa imbuzi.

Isiga lesi senzakale emavikini amabili adluleyo lapho uMnumzana Ben Siziba atshaywe yinkosazana ngesikhathi esemzini wakhe.

Kucatshangelwa ukuba inkosazana eyatshaya uSiziba yathunyelwa ngumzukulu wakhe uMartin Ndlovu ngemva kokuxabana bebanga imbuzi.

Ekhuluma lephephandaba uMnumzana Thabani Masuku uthe isiga lesi sibatshiye betshwaqe imizimba ukuthi umuntu onguye owakhulisa uMartin ucine ebulewe ngumntwana amondlayo.

“Lokhu kunzima sibili ukuthi umalume kaMartin nguye owamncedisa empilweni ngokumondla aze abe ngumuntu omdala kodwa khathesi ubesemlwisa.

“Indaba ebibaxabanisa yindaba yezifuyo ikakhulu imbuzi ngoba kusukela ukubhubha kukakhulu, uSiziba waqala ukungezwani lomzukulu wakhe sokudonselwana imbuzi zelifa.

“UMartin esithi ngezakhe umalume wangavumelani lenkulumo le esithi yena nguye umntwana omdala njalo ilifa lonke ngelakhe,” kuchaza uMnu Masuku.

Kubikwa ukuthi ngelanga uMnu Siziba etshaywa yinkosazana uMartin wezwakala ekhuluma ezitolo etshwaleni ukuthi umalumakhe ombangisa imbuzi uzazibonela mathupha ilanga lingakatshoni okuzamvelela,” kuchaza uMnu Masuku.

Uqhubekele phambili umfakazi lo wathi ekukhulumeni kukaNdlovu ezitolo ukuthi umalume wakhe uzambamba kuphela kalisoze litshone ilanga kungela okuzamehlela uSiziba watshaywa yinkosazana ngesikhathi esemasimini.

“Amazwi kaMartin aphumele egcekeni ngoba ubekhuluma esezitolo ukuthi umalumakhe engabe elokhe embangisa imbuzi azitshiyelwa ngukhulu wakhe uzavelewa yingozi lakanye uSiziba watshaywa ngumbane ngesikhathi esebenza emasimini.

Iphephandaba lixhumane loMnu Ndlovu othe yena kalasandla ekufeni kukamalumakhe, njalo akutshoyo wakukhuluma edakiwe.

“Lomalume besingazwani sibili njalo kunengi engakukhulumayo okubi ngaye kodwa ayisimi engenze ukuganga ngaze ngambulala, lami ngibuhlungu ngokulahlekelwa ngumalume.

Intatheli ikhulumisane loMnumzana Caleb Siziba ongumfowabo kamuyi othe yena indaba le sidale ukuxabana phakathi kwemuli ngoba lokhe kubhubhe uSiziba abantu lokhe bekhombana ngeminwe kusolwana.

“Ukubhubha komfowethu uBen Siziba sokudale ukuxabana phakathi kwemuli ngoba lezifuyo lezi akade bezilwela azikabiwa,” kuphetha uMnu Siziba.

NO COMMENTS

Leave a Reply