Utshayela esikhewini imali yebhizimusi kamakhwapheni azibulale

Utshayela esikhewini imali yebhizimusi kamakhwapheni azibulale

0 420

YiNtatheli kaMthunywa
ZISELE zingelamathe izakhamizi zeTshatshane eMatopo ngemva kokuba enye indoda ikhethe ukuzihilela ngemva kokudla imali yebhizimusi yetshamali yakhe.

Isiga lesi senzakale ngoLwesithathu ngeviki ephelileyo lapho uBhekimpilo Sibanda (36) akhethe ukuzibulala ngemva kokudla imali kamakhwapheni wakhe uPrecious Ndlovu (30) engange $450.

UMthunywa uxhumane lomunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Sipho Ncube, oveze ukuthi ukufa kukaSibanda kubangelwe yibuhwaba lokuthanda abafazi.

“Ukufa kukaMnu Sibanda kusimangalisile njengesigaba ngoba ukhethe ukuzibulala ngemva kokudla imali kamakhwapheni wakhe, wathi eseyibuzwa wazibulala.

Uqhubekele phambili wathi uSibanda njengomuntu obengasebenzi wakhala ngokuthi imali yabantu uzayithola ngaphi, njalo indaba yemali le yaveza ukuganga kwakhe kokuthandana loNkszn Ndlovu.

“Indaba yemali eyadliwa nguSibanda yamhlupha kakhulu ngoba ubesengumuntu ohlala ehluphekile ngokuthi uzayithathangaphi imali abhadale, imali le iphinde yamchithela umtshado ngoba sekuvele ukuthi ubeganga loNkszn Ndlovu.

UMthunywa wenelise njalo ukukhuluma loNkosazana Precious Ndlovu othe wathandana lomuyi kodwa behlukana ngoba uMnu Sibanda wayengumuntu ongathembekiyo njalo elesandla.

“Yebo, sike sathandana kodwa kwehlula ukuthi siphilisane ngoba uMnu Sibanda ubengumuntu ongathembekanga ubengitshotshela imali yebhizimusi lami, ukwehlukana kwethu kwabangelwa yikuthi watshontsha imali yami engange-$450 ngamtshela ukuthi kufanele ayiphendukise ngingakammangaleli wethuka sengisithi ngiyambophisa ukuze ayiphendukise,” kuchaza uNkszn Ndlovu.

UMthunywa uphinde wakhulumisana loNkosikazi Zanele Sibanda ongumkamuyi othe indaba yokuthandana komkakhe loNkszn Ndlovu wayizwa kodwa kathandi kuphawula ngendaba ezikhulunywa ngabantu ngoba akumsizi ngalutho ngoba umkakhe sebhubhile.

“Amahemuhemu okuthi umkami ubethandana loPrecious ngiwezwa esigabeni nje kodwa yizinto engingazihluphi ngazo kakhulu ngoba akuncedi ukuthi sibe sikhuluma ngakho ngoba umkami kasekho emhlabeni,” kutsho uNkkz Sibanda.

Imizamo yokukhuluma lesikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleland South, uInspector Philisani Ndebele yehlule ngoba ucingo belukhala lungadojwa.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply