Utshaya umzukulu amxotshe endlini ngenxa ye10c

Utshaya umzukulu amxotshe endlini ngenxa ye10c

0 476

YiNtatheli kaMthunywa
KULENINA lelokitshini leNorth End koBulawayo elibhuqe umzukulu walo lamxotsha endlini wayalala egangeni limtshayela i10c.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Primrose Kheswa ongumakhelwane kaNkosazana Tsitsi Tafirenyika uthe yisihluku indlela umama lo aphethe ngayo abazukulu bakhe.

“Umama lo kaphathanga kuhle abantwana, uyaphuma ayezinathela ebhawa abatshiye bengela kudla. Lo omdala ngokubona umnawakhe oleminyaka emithathu selambile wathatha i10c eyayisendlini wamthengela ama-jiggies,” kutsho uNkszn Kheswa.

“Ugogo wakhe uthe efika evela ebhawa ntambama ethola i10c ingasekho wambhula qede wamxotsha endlini wayalala ebholohweni ubusuku bonke yena ezilalele endlini engabonicala,” kuchaza uNkszn Kheswa.
Esinye isakhamuzi esingathandanga ukubethwa ngegama ngoba sisesaba uTafirenyika sithe bacela amapholisa angenele ngoba abantwana laba bayahlukuluzwa.

“Abantwana laba badinga usizo ngoba kwezinye izikhathi batshona bengadlanga, lendlu abalala kiyo ayila zibane, omunye wake walunywa yinyoka ebusuku.

“Ababona ngokugcinwa kwabantwana ngabe bayaphenyisisa okwenzakala endlini le ngoba sicabangela lokuthi bayahlukunyezwa lemacansini abantwana laba,” kutsho umakhelwane lo.

“Abantu besaba lokumkhuza kumbe ukumangalela emapholiseni ngoba uyatshaya, lami ungathi yimi engikutshelileyo ngoba angangibulala,” kutsho isakhamuzi lesi.

Ebuzwa ngalokhu uTafirenyika uthe kakwazi ukuthi intatheli ikhuluma ngani ibuye izozibuzela abantwana.

“Buya wena uzozibuzela abantwana ukuthi bahlezi kuhle yini, mina ngeke ngitsho lutho abantu bakhuluma lokho abakubonayo ngizathini kutsho yikho abakubonayo,” kuphetha uTafirenyika.

NO COMMENTS

Leave a Reply