Usejahe ukubonakala ku-OPW

Usejahe ukubonakala ku-OPW

0 244
uKayise Ngqula

AKAWUVALI umlomo umethuli omutsha wohlelo lwemitshado i-Our Perfect Wedding (OPW) kuMzansi Magic (161), uKayise Ngqula njengoba sekusondele izinsuku zokubonakala kwakhe kulolu hlelo.

UKayise owanqoba ohlelweni olwaluthungatha abazokwethula i-OPW, i-Our Perfect Wedding Presenter Show, uthe abantu bazambona noma kanjani mhlaka 21 Zibandlela.

UKayise we-Eastern Cape uzovala isikhala sikaThembisa Mdoda owatshiya loluhlelo ngomnyaka odluleyo. Ngemva kukaThembisa kubambe uNomsa Buthelezi olandelwe nguLerato Moloi.

UBongiwe Potelwa, weMzansi Magic, uthe uKayise uzaqala emasontweni amabili ezayo. Uthe lintokazi isikubheke ngabomvu ukuqala kulolu hlelo.

“NgoMpalakazi ubeqopha iziqephu zakhe zokuqala ezizobonakala kulolu hlelo,” kutsho uBongiwe.

Ekhuluma leSolezwe uKayise uthe ujabule ngokuthi maduze uzobonakala kulolu hlelo ayefisa ukuba ngumethuli walo.

“Ngesikhathi ngisizwa ukuthi bafuna umethuli ngajabula ngempela. Ukuthola ithuba elifana laleli kutsho okukhulu kimi loba kukhathaza nje ukuhambela izindawo ezehlukeneyo kodwa-ke kuyingxenye yomsebenzi wami,” kutsho uKayise.

Uthe ukuhlangana labantu abahlukeneyo kumfundise izinto ezinengi empilweni.

“Sengihambele imitshado embalwa eGoli laseLimpopo. Kuyo yonke kungifundise lukhulu ukuzwa izindaba ezehlukeneyo. Abantu babhekana lezinto ezehlukeneyo kodwa uma kukhona uthando konke bayakunqoba,” kutsho uKayise.

Uthe uzizwa ebusisekile ngokuthi njalo ngamaSonto abantu bazabe bebukela yena.

“Ngibonga abantu bakuleli ngokungivotela ngoba ngabe akusimavoti abo ngabe angikho la,” kutsho yena.

Uthe uzakube engaqali ukubonakala kumabonakude  ngoba wake walingisa emidlalweni ehlukeneyo.

“Ngiyaqala ukwethula uhlelo kodwa kukhona imidlalo engike ngalingisa kuyo kuMzansi Magic lakwezinye iziteshi. Kukhona lezikhangiso engike ngazenza,” kutsho uKayise.

NO COMMENTS

Leave a Reply