UMshoza waliwe ngenxa yokujola

UMshoza waliwe ngenxa yokujola

0 514

KUPHELILE phakathi kukaMshoza lesoka lakhe elingu-somabhizimusi uThuthukani Mvula waseBergville omale kuFacebook ngemva kokumbamba oqotsheni endlini yepholisa eHarrismith ngeSonto ebusuku
Umculi lo ogama lakhe ngu Nomasonto Maswangayi kubikwa uphunyukwe ngumendo ngenxa yomjolo wahle waliwa lisoka lakhe uMvula ebeselimlobolile.

UMshoza loThuthukani bekusanda kumenyezelwa izindaba zokuthi batshade ngokwesintu lalapho uMshoza aveza khona ukuthi ujabulile.

NgeSonto ebusuku uThuthukani ubhale ukuthi wamtshela uMshoza ukuthi uma emjolela uyomshiya.

“Ngakutshela ngathi uzothi uya%$#@#$ ngikubambe bese ngikutshaya nge-red card. Bengilokhu ngikubuka nje ukuthi usudlala ama-offside futhi uyanginkatsha,” kubhala uThuthukani kuFacebook.

Ekhuluma leSolezwe uThuthukani uthe lamalobolo awakhipha koMshoza kawafuni .

“Ubeseziphatha ngendlela engangigculisi ngitsho sindawonye njengabantu abathandanayo. Uma ngizama ukumthinta ubehlala engitshela ukuthi ukhathele, lokho okungenze ngaba nezinsolo ezinkulu futhi ngamtshela ukuthi uma eseqomile ngizambamba sehlukane kodwa wangitshela ukuthi yena akenzi lutho,” kuchaza uThuthukani. Uthe ngosuku ambambe ngalo ubesuka eGoli eza kubo eBergville.

“Ngimbuzile ukuthi uzoauka ngasikhathi bani, wangitshela ukuthi ngehola lesithupha ntambama. Ngitshayele ucingo udadewabo ngimbuza ukuthi usesukile yini, wangitshela ukuthi usuke ngehola lesihlanu. Ngihambile ngayomlinda eHarrismith ngathi ngiyibona imota yakhe ngayilandela,” kutsho yena.

Uthe uyilandele waze wafika endlini yesoka elitsha lakhe (uMshoza). “Ngivele ngaqonda endlini njengoba lemota yami engamnika yona ibingaphandle, umnyango uvulwe nguye kwacaca ukuthi uyathuka wangitshela ukuthi uze kumngani wakhe. Ngimtshelile ukuthi kade ngazi ngaleli soka lakhe ngibe sengicela amakhiye emoto zami leselula engamthengela yona,” kuchaza yena. Uthe uMshoza wahlangana lesoka lakhe elitsha ngemva kokubotshwa ehamba ngesivinini esiphezulu khona eHarrismith.

“Wayehamba ngo-220 wabotshwa. Kula ahlangana khona laleli soka njengoba kuyilona ebeliphenya icala lakhe,” kustho uThuthukani.

Uthe uphoxekile ngesenzo sale ntokazi njengoba ayithanda isimo sayo singesihle. Imizamo yokuthola uMshoza ayiphumelelanga njengoba ucingo belusele kuThuthukani.

Isolezwe libe selithinta udadewabo kaMshoza, uThandi, othe useluzwile udaba kodwa yena usekhathele yizindaba zikaMshoza.

“Ngiyahamba manje ngiyolanda izingane zakhe ukuze ziphephe. Ngikhathele yizindaba zikaNomasonto (Mshoza). Kulesi sikhathi esiphila kuso abantu bayabulawa lezingane, uma kuphephe zona kobe kuphelile,” kuchaza yena. Uthe ubengakakhulumi loMshoza ngale ndaba evelile.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply