Umkhwenyana unanka uyisezala ngoba ethethe abantwana

Umkhwenyana unanka uyisezala ngoba ethethe abantwana

0 687

Nomthandazo Ndlovu
ZIBAMBE oluphuphumayo izakhamizi zelokitshini leMakwasha eZvishavane ngemva kokuba omunye umkhwenyana ebhuqe uyisezala wasala evuvuke engani ulunywe zinyosi kubangwa abantwana.

Lesi isiga esitshiye izakhamizi zelokitshini leli zimangele senzakale ngoMgqibelo weviki ephelileyo lapho uMnumzana Brian Kasipo atshaye khona uyisezala uTapiwa Mudzitiri esithi ukungaloboli kwakhe akumuphi amandla okuthi amthathele abantwana.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Tobias Sibanda ongumakhelwane kaMnu Mudzitiri uthe okwenziwe nguKasipo akutshengisi nhlonipho ngitsho, uyisibonelo esibi ebantwaneni bakhe.

“Mina ngimangele ngilapha ukuthi ngumuntu bani olesibindi sokutshaya uyisezala? Akulunganga lokhu ngitsho lakancane.

“Mina ngibizwe ngunkosikazi kaMudzitiri esesithi ngizolamula umkhwenyana sebulala umkakhe endlini ngoba umthathele abantwana esithi kalobolanga, yikho ukubiza abanye lami sigijimela khonale sathola uKasipo ehlezi umdala amadundulu embonda ngezibhakela,” kutsho uMnu Sibanda.

UMnu Mudzitiri uthe umkhwenyana wakhe umdelelile kakhulu, uzamhlawulisa ngoba asibuntu lobu abenzileyo.

“UKasipo ungidelele kakhulu mntanami, umfana lo kahlawulanga amalobolo njalo ukhohliwe ngakho ngapha ehlala lomntanami, ngibone kungcono ukuthi ngiyethatha abantwabakhe ngihlale labo lapha aze ahlawule.

“Ngimangele umuntu efika lapha ngokulwa esithi ngithathelani abantwabakhe, ngithe ngisambonisa ukuthi kumele ahlawule kuqala wangitshaya ngesibhakela, mina sengikhulile angisela mandla okulwa labantu yikho engikhulele,” kuchaza uMnu Mudzitiri.

Ebuzwa ngodaba lolu uKasipo uthe kuliqiniso kwenzakele lokhu njalo uyazisola ngesenzo sakhe, uzakhulumisana loyisezala.

“Ngiyazisola ngengikwenzileyo, bekuyikuzonda ngoba mina ubaba ethatha abantwana bengingekho, njalo uhamba etshela abantu ukuthi umntanakhe uthethwe ngumuntu ozidubekelayo okuyinto engizwisa ubuhlungu kakhulu.

“Bekungamelanga athathe abantwana ngingekho, sengihlekwa ngabantu lapha phandle abasangenzi muntu, yebo ngiphambanisile ngokumtshaya sizakhulumisana lobaba ukuze silungise indaba le,” kuphetha uKasipo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply