UMethembe useleqembu eEurope

UMethembe useleqembu eEurope

0 231
Methembe Ndlovu

Nkosilathi Sibanda
ISIKHULU seBantu Rovers uMethembe Ndlovu kukhanya kezwa buhlungu ngokuxotshwa kweqembu lakhe kuligi yeCastle Lager ngoba uhlose okunengi kumnyaka ozayo.

UNdlovu usebike ukuba useleqembu lenguqu elise-Europe elingaphansi kwakhe. Kuliviki iwofisi yokukhitshwa kwembiko yeBantu Rovers ibike ukuba isileqembu elibizwa ngokuthi yi-Europa Point FC.

Leliqembu yilo elizavulela abadlali abasakhulayo abangaphansi kukaNdlovu ukuthi bayedlala emazweni ase-Europe lapho okulomdlalo ongcono.

Phezu kwalokho, uNdlovu kubikwa ngo-2018 uzalolonga abadlali abancinyane abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwe-14, 16 le-18.

Ithimu le izabizwa ngokuthi yi-Bantu Youth Development Academy.

“IBantu Rovers izaqinela abadlali abasakhulayo ngo-2018 njalo izalungisisa kutsha iqembu elikhulu ngomnyaka olandelayo oka-2019. UMethembe Ndlovu uzagxila ekulolongeni abadlali abasakhulayo kuBantu Youth Development Academy, kukanti uPeter Grieve uzasebenza ukwakha udumo lweqembu e-Europe,” kutsho umbiko weqembu.

UGrieve ngomunye wabaphathi beBantu Rovers.

UNdlovu ubike ukuba uWilbert Sibanda usephiwe isikhundla esitsha sokuba ngumongameli lomaqhuzu weBantu Rovers enkulu.

UNdlovu wazise ukuba inhloso yekolitshi lakhe lenguqu ngeyokuthi kuncediswe abadlali bakuleli abalethalenta ukuthi bafinyelele amazwe ase-Europe.

“Umbono lenhloso yekolitshi leli yikuqinisa abadlali bethu, ukwakha iqembu ngokukholwa ekuthuthukiseni iqembu ngokukhulisa abadlali abasacathula ukuze babengabantu abadala abaqoqekileyo.

“Ngokunjalo uWilbert Sibanda usephakanyisiwe waphiwa isikhundla sokuba ngumongameli lomaqhuzu wethimu. Nguye ozaphiwa umlandu wokubona ukuthi iqembu lethu ele-Europa Point FC selilungele ukwamukela abadlali baseZimbabwe.”

Kusukela ngesizini ka2008 iBantu Rovers isihambise abadlali bayisitshiya galolunye emazweni ase-Europe laseMelika.

Phakathi kwabadlali laba kuloMarvelous Nakamba osezakhele udumo e-Europe njalo ungumzekeliso wokuthi ibhola lakulezi insuku liyabhadala.

IBantu Rovers isibuyela ezikwakweni zika-Division One kulandela ukukhitshwa kwalo kuligi ephakemeyo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply