Umdlalo weKasi kuBulawayo Arts Awards

Umdlalo weKasi kuBulawayo Arts Awards

0 433
Abalingiswa bomdlalo weKasi

Thando Dube
Umdlalo weKasi ohamba ngebizo lokuthi Dlala Ngamla usukhethwe ukuthi ube ngomunye wemidlalo ezavotelwa kumcintiswano wamaBulawayo Arts Awards azenziwa mhlaka 26 Nkwenkwezi 2018.

Umdlalo lo ogxile kakhulu kunhlupho zabantu abatshiyeneyo bemalokitshini ikakhulu ontanga uzancintisa leminye imidlalo egoqela uSipho Sami kanye lothi Ekhoneni belwisa ukuthatha isicoco seFilm/ TV Best TV production.

Umdlalo lo owaqala ukwenziwa ngomnyaka ka2016 njalo osulama- episodes alitshumi lantathu (13) njalo odlalelwa elokitshini leNketa 7 kanye laseMgwanwini uphuma esititshini sikamabonkude eseZBC ngoMvulo ngehola lesikhombisa lengxenye ntambama.

Ekhuluma loMthunywa uRasquesity Keaitse ongumlobi njalo opheke umdlalo lo uveze ukuthaba ngokunanzelelwa komsebenzi lo kumaBulawayo Arts Awards kanye lokudlalwa esititshini sikamabonakude.

“Ngiyathaba okwamagama ukuthi lathi njengomdlalo sesinanzelelwe saze safakwa kuma-nominees amaBulawayo Arts Awards.

“Okungijabulisa kakhulu yikuthi sesilamaviki amathathu nje umdlalo wethu uvezwa kumabonakude kodwa sahle sakhethwa njalo ukuba yingxenye yama Bulawayo Arts Awards.

“Umdlalo lo uDlala Ngamla ufanele ukuba yingxenye yama-nominees ngoba ujatshulelwa linengi labantu beZimbabwe. Abantu bayawujabulela ngoba ngumdlalo othinta kakhulu lokhu abantu abahlangana lakho empilweni njalo uyafundisa langegcikwane lengculazi kanye lobubi bezidakamizwa ezinjengembanje.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply