Ukhalalelwa abantwana azame ukuzibulala

Ukhalalelwa abantwana azame ukuzibulala

0 344

Thando Dube
NGENXA yokwesaba ukondla abantwana kulendoda yelokitshini leDulibadzimu eBeitbridge ezame ukuzibulala kulandela ukukhalalelwa abantwana ngabakwabozala.

UCleopas Moyo oleminyaka engu-30 yokuzalwa kubikwa utholwe ngumngane wakhe, uRodwell Mainyane obekade ezomvakatshela ethwele intambo esefuna ukuzihilela ephahleni lwendlu.

UMthunywa ukhulume lomakhelwane kaCleopas okhethe ukungabethwa ngegama othe kulusizi ukuthi uMoyo ebezama ukuzibulala atshiye abantwabakhe yena esazi ukuthi lomkakhe wabhubha.

“Ngiyadana ngesenzo sikaCleopas sokufuna ukuzibophela ngoba ngabe umngane wakhe kamtholanga aluba lamuhla sikhuluma nje abantwabakhe abasela bazali njengoba umkakhe wabhubha ngenyanga kaZibandlela.

“Uhlupho olukhona yikuthi impi phakathi kwabazali bomkakhe loCleopas ayiqalanga lamuhla, yaqala besathandana nje. Abazali ababengakufuni yikuthi uCleopas kasebenzi njalo imuli yakhe ayilalutho. Ngemva kokufa komkakhe sebhoda izindlu ehlala lapha lalapha ngoba engasebenzi njalo engenelisi ukubhadala irenti.

“Ukukhalalelwa abantwana ngabona kumtshaye kakhulu wazibona engasafanelanga lokuphila,” kuchaza umfakazi lo.

UMthunywa ukhulumisane loCleopas Moyo yena ongathandanga ukuveza udaba lolu kabanzi.

“Abantwabami ngiyabathanda njalo ngifisa bakhule besazi ukuthi ngiyabathanda kodwa esengikubonile yikuthi kulukhuni ukuba yindoda,” ebeka phansi ucingo.

NO COMMENTS

Leave a Reply