Ugwaza umngane kubangwa imbuzi

Ugwaza umngane kubangwa imbuzi

0 437

Nomthandazo Ndlovu
ABHUQANE kwaba luthuli amanye amadoda esigabeni seShanyaugwe eGwanda kubangwa imbuzi obekubhejwe ngayo emakhasini.

Lindaba okusanathiswana ngayo itiye esigabeni lesi yenzakale ngeviki ephelileyo lapho umetheswacala uThemba Sibanda agwaze umngane wakhe uMnumzana Thabiso Ndou ngembodlela esandleni ngenxa yesikwelede semakhasini, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Ekhuluma loMthunywa umngane walaba ababili ongathandanga ukubethwa ngegama uthe abantu laba ngabangane bakudala, bajayele ukudlala bonke emakhasini.

“UNdou loSibanda ngabangane, bajayele lokubolekana imali, isikwelede lesi asiqalanga siyimbuzi, kwakuyimali uNdou elokhu eboleka nxa bedlala amakhasi esithi uzamnika ngoba ubedliwa.

“Isikwelede lesi size safika i$35 uNdou engabhadalanga wasethembisa uSibanda imbuzi manje sokumele amnike yikho okuqale inkinga ngoba ubelokhu edlulisela phambili amalanga,” kutsho lufakazi oqotho.

Esinye isakhamuzi esithe singuNkosikazi Sithembile Dube esingumakhelwane walaba ababili sithe sebekujayele ukubona ontanga besilwa bebanga imali zokubheja lezi kodwa bamangele sokudlephana abantu abadala.

“Indawo yakithi le yindawo okuhlala kulwiwa lezigebenga lamasela kugcwele lapha, sijwayele ukubona okungabafana kuxatshaniswa zimali zamakhasi kodwa eyabadala laba ababheja baze bafike ekuthembisaneni izifuyo sokuyikudlula.

“Khathesi uNdou ubesesala ukubhadala imbuzi ayithembisayo, khonapho azinganani lembuzi zakhe kodwa ubheja ngazo, seze walimala khathesi ngendaba zolezi,” kutsho uNkkz Dube.

Ebuzwa ngodaba lolu uMnu Ndou uphike wemba phansi ukuthi yena ugwazwe nguSibanda bebanga imbuzi.

“Hatshi, asizange silwe loSibanda, liqiniso ngilesikwelede sakhe kodwa okokulwa ngamanga.

“Asizange silwe saxabana kuphela, ukulimala lokhu ngiwe ngivela etshwaleni angigwazwanga ngumuntu mina, balamanga abantu,” kuphetha uNdou.

Imizamo yokukhulumisana loSibanda yehlule ngoba kalamakhalekhukhwini.

NO COMMENTS

Leave a Reply