Ugamula omakhelwane ngenxa yephupho

Ugamula omakhelwane ngenxa yephupho

0 504

Cornelius Luphahla
KULENDODA ehlala elokitshini leNkulumane edolobheni lakoBulawayo etshiye umthethwandaba weTredgold ungelamathe ngemva kokuba igamule omakhelwane bayo ngefotsholo yabatshiya bebangwa lezibi ithi iphuphe befihla umkayo ebimthole elele leyinye indoda ephutsheni.

Umsolwa uLovemore Khumalo (42) ubemiswe emthethwandaba kuviki ephelileyo esetheswa icala lokugamula uSibongile Nkomo lomkakhe uEzekias Moyo ngefotsholo bayavukela esibhedlela. Umtshutshisi kulelicala uNkosazana Caroline Matanga ubikele umthethwandaba ukuthi umsolwa uthi wathi elele waphupha umkakhe eletshamali andubana abaleke ayecatsha komakhelwane okuyikho okwamenza wavuka esiyagamula omakhelwane.

“UKhumalo uthi wathi elele waphupha ethola umkakhe elele leyinye indoda wasebaleka eqonda komakhelwane esiyacatsha. Kuthe ngesikhathi umsolwa ephaphama watshiya umkakhe elele waqonda komakhelwane wathola kulomkaMoyo uMaNkomo, uMoyo esemasimini eTshabalala.

“Wamlanda efuna ukumtshaya uMaNkomo wabaleka wayacatsha kumkakhe emasimini okwadala ukuthi uKhumalo ahluthunele uMoyo ifotsholo ayegebha ngayo wabagamula bobabili amakhanda lentamo wabatshiya belele khonapho,” kutsho uMatanga.

Kubikwa ababili laba baze bancedwa ngesinye isakhamuzi esadlula kule indawo sasesifonela i-ambulensi okwenza bayalaliswa inyanga yonke esibhedlela seMpilo. Umantshi uNkosikazi Sibongile Msipha-Marondedze esethula isigwebo sikaKhumalo uthe umsolwa uyingozi esigabeni njalo kahlolisisi yikho emupha isigwebo esikhulu.

“Uyingozi esigabeni yikho wagamula abantu ngenxa yephupho engazange wahlolisisa. Khathesi udokotela uthe bobabili sebegogekile ngenxa yakho. Omunye wabo wadabuka ikhanda ngakho ngizakugweba iminyaka engu-8. Emibili ngizayephula ngoba utshengise inhlonipho ngakho suzahlala iminyaka engu-6 ejele,” kuphetha umantshi uNkkz Msipha Marondedze.

NO COMMENTS

Leave a Reply