Udliwa inkomo emakhasini azibophele . . . basebenzisa umuthi wewabayi emakhasini

Udliwa inkomo emakhasini azibophele . . . basebenzisa umuthi wewabayi emakhasini

0 837

Cornelius Luphahla
KULENDODA yesigabeni seSinemidwe eNkayi etholakale izibophele emkulwini ngemva kokuba idliwe imali lenkomo emakhasini.

Isiga lesi senzakale kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Derrick Sibanda atholakale khona ezihilele ethungweni lomkulu wakhe ekuseni ngemva kokudliwa imali lenkomo nguMnumzana Thamsanqa Mbambo emakhasini, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Kuzwakale ukuthi uMnu Mbambo uhlala enqoba emdlalweni wamakhasi ngenxa yokuthi ulomuthi wewabayi oyiwo omqobisayo.

UMthunywa uxhumane loMnumzana Junior Ncube ongomunye wababetshova amakhasi lomuyi walandisa ngendaba le ethi ulobufazi obuqotho ngayo.

“Mina ngilolwazi olujulileyo sibili ngokuzibophela kukaSibanda ukuthi wazibophelela ngoba uMbambo wamudla emakhasini. Ngikutsho ngoba wathi ngemva kokumudla wahlaba umkhosi ethi umkakhe uzamtshela ethini kungcono afe. Sazama ukukhulumisana loNcube ukuthi angamthatheli inkomo ngoba uleyodwa yena wala.

“Kuthe ekuseni ngezwa sokuthiwa uSibanda utholakale ezibophele emkulwini. Ngemva kwalokho uMbambo wahle wabaleka ngakibo lakhathesi akwaziwa ukuthi ungaphi,” kutsho uMnu Ncube.

UNkosazana Sisa Zulu ongumka muyi uSibanda uthe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokufa komkakhe njalo umkakhe wamqedela impahla edliwa emakhasini ngabalemithi.

“Mina ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokubhubha komkami obulawiswe ngamakhasi. Okunye njalo umkami okwakusenza bamudle emakhasini yikuthi uMbambo kuyaziwa ukuthi usebenzisa umuthi wesidleke lamaqanda ewabayi ukuze anqobe bonke abantu.

“Ngikhuluma nje khathesi sengisele ngingela mpahla zonke umkami waziqedela emakhasini ngenxa yokudlala labantu abalemithi,’ kutsho uNkszn Zulu.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Elphas Nkala ebuzwa ngale indaba uthe iyamethusa njalo usexwayise abantu esigabeni sakhe ukuthi bengatshovi amakhasi.

“Indaba yendoda ezibophele ngemva kokudliwa emakhasini ngiyayazi njalo ngangikhona esililweni sayo. Ngalokhu sengaxwayisa izakhamizi ukuthi zingabodlala amakhasi ozadlala ngizamgweba ngoba zinengi ingozi ezenzakala emakhasini,” kutsho uMnu Nkala.

Imizamo yokukhulumisana loMnu Mbambo  yehlule ngoba ucingo lwakhe lwalile ukungena.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply