Udinda uyise kubangwa imali yomhlalaphansi

Udinda uyise kubangwa imali yomhlalaphansi

0 643
UBrilliant Maswiswi

YiNtatheli kaMthunywa
KULEJAHA lakoBulawayo elokitshini leNketa 8 elivoxe uyise kwathunqa uthuli kubangwa imali yomhlalaphansi kanina obhubhe ngomnyaka odluleyo.

Kubikwa uMnumzana Isheunesu Maswiswi ubhaxabulwe yindodana yakhe ngeviki ephelileyo uBrilliant Maswiswi kubangwa imali ye-pension kamufi, uJanet Maswiswi owayengumkaIsheunesu.

Etshela intatheli umfakazi ongazange athande ukuvezwa ngegama uthe akulunganga ukuthi umntwana atshaye uyise kodwa lokhu akula ongakusola ngoba uyise wenza umathanda ekhohlwa ukuthi imali le kumele bayidle bonke.

“Baqinisile abantu nxa besithi ukufa kubi ngoba uBrilliant unina esaphila wayephila njengeqanda njalo emfundisa ezikolo ezidulayo kodwa wonela ukufa uyise seyitshayela esikhewini imali yonke.

“UBrilliant ufunde wapasa nge-12 points i-A-level ngakho ubekhangelele ukuthi ayephambili ngemfundo kodwa wasephoxwa yikufa kukanina. Unina wayengumongikazi ngakho imali ayitshiyayo iyenelisa ukumusa esikolo kodwa uyise uyidla labomakhwapheni.

“Mina angimsoli nxa emtshaya uyise ngoba ngezake abuye edakiwe nsukuzonke esekela ukuthi amnike imali ayitshiyelwa ngunina,” kuchaza umfakazi lo oqotho.

Intatheli ikhulumisane loBrilliant ngaloludaba othe uyise ufuna umuntu ozamkhuza ngoba usedlule.

“Isifiso sikamama sasingesokuthi ngifunde ngiyephambili kodwa wonela ukufa ubaba kulokuthi angifundise wakhetha ukuthenga imota atshona egcwalise kuyo abangani bakhe labomakhwapheni bakhe phakathi kunathwa. Okwenza ngamtshaya yikuthi ngathi ngimbuza ngemali wathi ngihambe ngiyevusa umama emangcwabeni azongipha leyomali engithi ngiyayifuna.

“Angisoze ngekele ukuhluphana laye aze angiphe imali ngoba lami lilungelo lami ukuthi ngiyidle,” kuchaza uMnu Brilliant.

Intatheli ikhulumisane njalo loMnu Isheunesu ngaloludaba othe kasoze wanika umntwana odelelayo imali.

“Umfana lo uyangidelela ngoba uzibona emkhulu kulami ngomzimba. Mina ngazi ukuthi nxa kulenkinga abantu bayahlala phansi bekhulumisane hatshi ukuthi umntwana angitshaye ngempama. Ukufa kukanina akutsho ukuthi akusamelanga ngithathe omunye umfazi. Imali ikhona sibili kodwa ngizamusa esikolo nxa sefunde inhlonipho,” kuphetha uMnu Isheunesu.

NO COMMENTS

Leave a Reply