‘UBUNANDI SIYAZENZELA’. . . Liyeza idili leBosso@91

‘UBUNANDI SIYAZENZELA’. . . Liyeza idili leBosso@91

0 518
Nhlanhla Bahlangene Dube

YiNtatheli kaMthunywa
NXA kuqhunswa ingoma ethi Ubunandi siyazenzela, amalunga eqembu leHighlanders FC asukumela phezulu!

Kubikwa kuzabe kungabizwa ozwayo mhla iHighlanders isenza idili layo lokuthakazelela iminyaka engamatshumi ayisitshiya galolunye lanye (91).

Amalunga aleliqembu abikele iphephandaba likazulu ukuba sekuzakuba yinjabulo minyaka yonke eqenjini leli kulindwe ukuba iHighlander ifikise iminyaka elikhulu.

Ngaphandle kwamadili azaqoqwa izwe lonke, iHighlanders izenza njalo umcimbi wemidlalo ozaqhutshwa eHighlanders Sports Complex ngoMpandula.

IHighlanders yasungulwa ngo1926 ngabazukulu beNkosi uLobengula uAlbert loRhodes.

Kumbiko owethulwe yithimu le, kubikwa ukujabula kuyaqhubeka kubongwa imisebenzi yabadlali, inkokheli labasekeli bonke abenza ukuthi eZikaMagebhula zidonse iminyaka yonke le zigiqa inguqu.

Umbiko lo othunyelwe lakungatsha zeqembu uveza ukuthi indikimba yokujabula kweBosso lokhu ngethi Bosso@91 “sibheke iminyaka engu-100 yohlonzi kwezemidlalo”.

Umaqhuzu weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube uthe bakubone kufanele ukuthi bavumele iqembu labalandeli balo bajabule kuze kuyovalwa.

“Kuzakuba ledili elizenziwa kuthakazelwa iminyaka engamatshumi ayisitshiya galolunye lokhe iHighlanders yasungulwa. Kuzaqhutshwa ilanga lemidlalo esizayibiza ngokuthi yiCelebrations Sports Day. Imidlalo yonke engaphansi kwendlu yeHighlanders izadlalwa ngempelaviki yomhlaka 1 kusiya ku 3 Mpandula.

“Konke lokhu kuphendla indlela yokuyafikisa iminyaka elikhulu yokusungulwa kwethimu,” kutsho uDube.

Uqhubeke wathi ngempelaviki yenjabulo le kuzadliwa, kuculwe kugidwe njalo kuzanxuswa bonke abantu labantwana bazathola injabulo lapho.

UDube ubike ukuba iqembu leHighlanders elabadlali abadla ubhedu lizadlala okobungane lethimu yeNotwane FC evela eBotswana.

Omama lamantombazana omdlalo wokuqaga lawo azakholisa ngokuncintisana. Eminye imidlalo ezaqhutshwa ngeye-basketball le-volleyball.

“Uhlelo lwalonyaka lugoqela yonke imidlalo engaphansi kwe-Highlanders. Sifuna iHighlanders kubeliqembu elilebizo elihlonitshwayo, elilesisindo. Eminye imidlalo eyaziwa ngaphansi kwebizo leli kumele ivuselelwe,” kutsho uDube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply