UBUKHWELE: Isisebenzi sihlahlela ‘uMadam Boss’

UBUKHWELE: Isisebenzi sihlahlela ‘uMadam Boss’

0 1033

Ethel Ncube
ZISELE zikhakhamele izakhamizi zakoSivalo eNkayi ngemva kokuqunywa sankukhu kwelinye inina ebelendile, lijaha abesethandana lalo ebeliqhatshwe ngumkakhe.

UMthunywa uzwe ukuthi uCoaster Masina uhlahlele uSofie Mpande abesethandana laye waba zingxenye ezintathu andubana atshise umuzi ngoba kucatshangelwa ukuba ubesethandana losobhuku wakule indawo.

UMasina kubikwa wenze insindabaphenduli yendaba le ngoMgqibelo kuviki ephelileyo.

UMthunywa uzwe ukuthi lanxa uMasina ubethandana lonkosikazi womnikazi ubengaboni cala kodwa uthe yena esebona esethathelwa ngusobhuku wakhetha ukubulala uMpande njalo kuzwakale ukuthi ubehlose ukubulala losobhuku lo kodwa wamfica engekho.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Gift Moyo uveze ukuthi uMpande ubesekhandwe kathathu nguMasina encinda uluju lwemvelo losobhuku okuyikho okwenze waze wabulawa.

“UMaMpande wabanjwa kathathu losobhuku bencinda uluju lwemvelo nguMasina. Kubikwa uMasina wabakhuza laba ababili kodwa bakutshaya indiva lokhu.

“Umama lo kuthiwa waphendula wathi usobhuku ulemali, ulenkomo lakho konke akufunayo uyamupha angeke ehlukane laye, engazi ukuthi usezokhela amalahle ekhanda,” kutsho uMnu Moyo.

Intatheli ixhumane njalo lesinye isakhamuzi sakule indawo esiziveze ngokuthi nguKhumalo nje kuphela ochaze ukuthi bamadolonzima ngesiga lesi.

“Umfana lo wahlahlela umama lo angathi ubulala inkomo. Wamquma ikhanda laba lodwa umzimba lawo wawuquma wehlukana lenyawo.

“Umntwana wabuya egijima ekuseni ethi indlu iyatsha umfana lo esetshisa lendlu kanti wayevele esebulele umuntu,” kutsho uMnu Khumalo.

Uqhubekele phambili wachaza ukuthi umetheswacala uleminyaka eyisikhombisa ethandana lomuyi njalo besebelomntwana bonke.

“Umfana lo ubeseze ehlala lomama lo egumeni thina simangala njalo sicebisa umnikazi womfazi ukuthi kalimuke wala. Abasiki bebunda bathi ubaba ihloka belingasagamuli kodwa asilaqiniso lakho okwemacansini abo. Umfana lamuhla useyenze amanyala la ikanti lokhu bekungenqatshelwa aluba yakhulunywa yalungiswa indaba le,” kutsho uMnu Moyo.

UMthunywa uxhumane lomnikazi womfazi lo obuleweyo uMnumzana Charles Mguni oveze ukuthi usesizini ngendaba le.

“Umfana lo wadingwa ngumama ubeqhatshiwe ukuba ancedise ngekhaya mina ngingekho ngingazi ukuthi kanti uyangilimaza kumkami ngithi ngumuntu osebenzayo njengoba mina ngisebenzela khatshana.

“Konke lokhu okokuthi uthandana lonkosikazi wami bengingakwazi mina. Imbangela yokuthi abulale umkami yikuthi ubesesaliwa ngumkami yena wabona kungcono ukuthi amgamule ngehloka njalo azame lokucitsha ubufakazi ngokutshisa indlu kodwa kwehlula,” kutsho uMnu Mguni.

Uqhubekele phambili wachaza ukuthi udlela evalweni njengenyoni njengoba umfana lo elokhu engakabotshwa.

“Lami ngiyesaba lokuphuma ngoba engxenye lami ufuna ukungibulala njengoba kuthiwa kulabanye athi ufuna ukubabulala. Usobhuku laye uphakathi kodwa umabulala uzama ukuzigeza lapha endabeni exabanisa abantu okokuthi uSobhuku uSikhosana uzwana lomkami, umqambela amanga,” kutsho uMnu Mguni.

Ekhuluma lentatheli usobhuku ocatshangelwa ukuba ubesethandana loMpande uMnumzana Thabani Sikhosana uveze ukuthi kakatholi iqiniso ngendaba le.

“Sisadinga umfana lo ukuthi abotshwe, mina kusenzakala ngangingekho ekhaya. Lami sengifakwe phakathi njalo kuthiwa sibahlanu esisendabeni le esifuna ukubulawa,” kutsho uMnu Sikhosana.

UMthunywa ukhulumisane lenduna uMahlangu ovumileyo ukuthi kulomuntu obuleweyo endaweni yakhe.

“Indaba yokuhlahlelwa komuntu ngiyizwile njalo ngahamba ngayafika khonale ngathola amapholisa sethethe isidumbu ahamba laso, umabulala basazama ukuthi adingwe abotshwe,” kuphetha induna uMahlangu.

SIMILAR ARTICLES

0 15

NO COMMENTS

Leave a Reply