Ubenga umkakhe ngembodlela kubangwa utshwala

Ubenga umkakhe ngembodlela kubangwa utshwala

0 826

Cornelius Luphahla
NGENXA yokuthanda umaphephethwa engaphandlwanga kulendoda yeCowdray Park koBulawayo ebhaxabule umkayo qede yambenga ngembodlela emsola ukuthi kungani enike umngane wakhe utshwala bakhe.

Impi le yenzakale kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Elphas Ngwenya asike khona umkakhe uNkosazana Lillian Mangena ngembodlela ethi kungani enike uMnumzana Evans Moyo utshwala bakhe.

UMthunywa uxhumane loNkszn Mangena walandisa ngendaba le ethi okwenze wanika uMoyo utshwala yikuthi ubemazi njengomngane womkakhe.

“Umkami wasuka endlini watshiya ama -scud akhe amathathu wathi uyabuya ngemva kwalokho kwathutsha uMoyo wasecela lobo tshwala ngamnika njengomngane womkami. Umkami wasephenduka wathola sokusele i-scud esisodwa wahle wangitshaya ethi kungani nginike umngane wakhe utshwala.

“Ngithe sengiwele phansi wasebulala imbodlela ayeyithwele wangisika ngayo eqolo kanye lezandleni kodwa indaba le sayikhuluma njengomdeni sayilungisisa,” kutsho uNkszn Mangena.

Ekhuluma lentatheli uMnu Moyo uthe yena wayengacabangeli ukuthi umngane wakhe engalimaza umkakhe ngenxa yotshwala.

“Mina ngiyazisola ukuthi nganathelani utshwala bukaNgwenya ngoba ngangingacabangeli ukuthi angalimaza umkakhe njalo ngenxa yotshwala. Ngabe ngangisazi ngangingeke ngibunathe.

“Sengimxolisile uMangena futhi kangisaphindi ngikwenze lokhu ngoba kangifuni kuchitha imizi yabantu,” kutsho uMnu Moyo.

Ebuzwa ngale indaba uMnu Ngwenya uthe yena wayedakwe kakhulu aze enze lokhu njalo kangeke wakuphinda.

“Mina okwenza ngaxabana lomkami ngemva kokuba esenike uMoyo utshwala bami yikuthi ngangidakwe kakhulu njalo uMoyo ngumngane wami omkhulu okokuthi ngangingeke ngakwenza lokhu ngingadakwanga ngoba lami ngiyake nginathe utshwala bakhe. Noma kunjalo sesakhulumisana njengomdeni sayilungisa indaba le,” kuphetha uMnu Ngwenya.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply